Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego w Toruniu -

przemówienie Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego - Zbigniewa Ostrowskiego.

Uczestnicy uroczystości jubileuszowej w Sali Mieszczańskiej

Ratusza Staromiejskiego w Toruniu.

 Działacze społeczni Oddziału Miejskiego PTTK w Toruniu

udekorowani odznaczeniami państwowymi.

Działaczki społeczne odznaczone Medalami Komisji Edukacji Narodowej.