POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI im. M.SYDOWA w TORUNIU

TURYSTYCZNY SZLAK ROWEROWY

TORUŃ - WŁOCŁAWEK

 

   MAPKI Z PRZEBIEGIEM TRASY SZLAKU

 

1 2 3 4 5                                                    legenda