POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI im. M.SYDOWA w TORUNIU

TURYSTYCZNY SZLAK ROWEROWY

TORUŃ - WŁOCŁAWEK

 

OPIS PRZYRODNICZO–TURYSTYCZNY SZLAKU