Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu jest administratorem (oznakowania turystycznego szlaków) i gospodarzem wymienionych na tej stronie znakowanych szlaków turystycznych pieszych i rowerowych, opracowanych, wyznaczonych i zdokumentowanych przez zespół znakarzy szlaków PTTK w terenie i odnawianych od 1971 roku. Oddział Miejski PTTK w Toruniu oraz Henryk Miłoszewski, autor treści poszczególnych opisów szlaków, posiadają prawa autorskie i pokrewne związane z wymienionymi szlakami. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych kopiowanie, przepisywanie, przetwarzanie maszynowe, elektroniczne, rozpowszechnianie w całości lub fragmentaryczne tekstów opisów historyczno – krajoznawczych ( w tym kilometrażu, nazwy, przebiegu i wykazów szlaków ) oraz zdjęć, bez wiedzy i zgody ich autorów jest zabronione.

SZLAK DOJŚCIOWY ŚWIĘTEGO JAKUBA

         W GMINIE BOBROWO.    

Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Mariana Sydowa w Toruniu wspólnie z Gminą Bobrowo, z inicjatywy Państwa Agnieszki i Leonarda Kowalskich opracował, wytyczył i oznakował na terenie gminy Bobrowo – odcinek Szlaku św. Jakuba. Szlak rozpoczyna się przy gotyckim kościele św. Jakuba Apostoła w Bobrowie,

 

 

Ciekawostki:

<<Bobrowo kościół św. Jakuba Apostoła   

    Bobrowo pamiątkowy głaz z tablicą płk. Zumbacha>>    

                                           

                                                                                                       Fot. H. Miłoszewski.

 

   

dalej wiedzie koło siedziby gminy i wokół parku dworskiego. Polna droga prowadzi najpierw przez łąki, a następnie wprowadza do lasu. Tam przechodzi przez mostek nad rzeczką Lutryną i lekko wspina się pod górę. Na skraju lasu dostrzegamy przed sobą zabudowę wsi Grzybno, do której kieruje się szlak. Tuż przed drogą asfaltową Brodnica – Jabłonowo Pomorskie, szlak mija po prawej stronie drogi kapliczkę i wchodzi na chodnik przylegający do szosy.

 

 

Ciekawostki:

<< Grzybno kapliczka 

                              

                   Fot. H. Miłoszewski.

 W Grzybnie, przed dworem szlak ponownie skręca, tym razem w lewo i prowadzi do  Kruszyn Szlacheckich.

 

Ciekawostki:

<< dwór w Kruszynach Szlacheckich.

 

                            Fot. H. Miłoszewski.

Tuż za przejazdem kolejowym na linii Brodnica – Jabłonowo Pomorskie szlak skręca w prawo i wychodzi na drogę asfaltową  prowadzącą do wsi, przy kapliczce. Szlak skręca w prawo, przechodzi przez kolejny przejazd kolejowy, a następnie od razu kieruje się w lewo, w drogę asfaltową prowadzącą równolegle do linii kolejowej. Szosa kończy się przed Kruszynkami i zmienia nawierzchnię w szutrową, którą docieramy wzdłuż ogromnych pól do Kruszynek. Po prawej stronie szlaku na lekkim wzniesieniu pozostawiamy dwór i zabudowę dworską, mijamy po lewej stronie kolejną kapliczkę i kierujemy się w kierunku widocznego kompleksu leśnego. Od skraju lasu droga prowadzi w dół, a następnie zatacza półkole i wprowadza na wiadukt kolejowy, usytuowany nad nieczynną linią Brodnica – Kowalewo Pomorskie. Dalsza część szlaku wiedzie równolegle do torów kolejowych linii Brodnica – Jabłonowo Pomorskie, aż do wyznaczonego przejścia przez tory vis-a-vis jeziora Niskie Brodno. Szlak przekracza tory i schodzi do ul. Niskie Brodno, kierując się na prawo. Po lewej stronie mijamy nieczynny młyn, a zaraz potem dochodzimy do szosy Brodnica – Ciche. Nadal idziemy równolegle do torów, a następnie przecinamy strzeżony przejazd kolejowy. Mijamy brodnicki szpital i wkrótce dochodzimy ul. Wiejską do skrzyżowania z ul. Sądową.

W tym miejscu napotykamy znaki głównej drogi św. Jakuba czyli Camino Polaco, wiodącej po terenach naszego województwa z Iławy, poprzez Toruń, do Trzemeszna. Odcinek bobrowski szlaku św. Jakuba posiada 15 km długości i prowadzi wspólnym odcinkiem szlaku turystycznego pieszego w kolorze czerwonym z Brodnicy do Łasina. Szlak św. Jakuba w odróżnieniu od oznakowania Camino Polaco (żółta stylizowana muszla na niebieskim tle), posiada dodatkowo żółty pasek u góry każdego znaku.

 

                                                                                                                                                                                                                       Autor tekstu i zdjęć: Henryk Miłoszewski