Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu jest administratorem (oznakowania turystycznego szlaków) i gospodarzem wymienionych na tej stronie znakowanych szlaków turystycznych pieszych i rowerowych, opracowanych, wyznaczonych i zdokumentowanych przez zespół znakarzy szlaków PTTK w terenie i odnawianych od 1971 roku. Oddział Miejski PTTK w Toruniu oraz Henryk Miłoszewski, autor treści poszczególnych opisów szlaków, posiadają prawa autorskie i pokrewne związane z wymienionymi szlakami. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych kopiowanie, przepisywanie, przetwarzanie maszynowe, elektroniczne, rozpowszechnianie w całości lub fragmentaryczne tekstów opisów historyczno – krajoznawczych ( w tym kilometrażu, nazwy, przebiegu i wykazów szlaków ) oraz zdjęć, bez wiedzy i zgody ich autorów jest zabronione.

  

SZLAK DOJŚCIOWY ŚWIĘTEGO JAKUBA

         W GMINIE BRZUZE.    

Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Mariana Sydowa w Toruniu wspólnie z Gminą Brzuze, z inicjatywy Wójta – Pana Jana Koprowskiego opracował, wytyczył i oznakował na terenie gminy Brzuze – odcinek Szlaku św. Jakuba. Szlak rozpoczyna się przy drewnianej kaplicy Najświętszej Marii Panny, zwanej także kaplicą Matki Boskiej Studziannej i św. Jakuba z około 1720 r. w Studziance.

 

Ciekawostki:

<<Studzianka kaplica.

                              

                 Fot. H. Miłoszewski.

 Początkowo idziemy szeroką polną drogą, wzdłuż pół i łąk, która wkrótce staje się drogą asfaltową. Po lewej stronie mijamy rozległe jezioro Kleszczyńskie, na którego cyplu znajduje się grodzisko. Po prawej stronie miejscowości Mościska, rozpościera się kolejne duże jezioro – Ostrowickie. Podobnie jak na wcześniejszym jeziorze tak i nad tym, przy jego zachodnim brzegu znajdują się pozostałości grodziska. Droga, którą zmierzamy doprowadza nas do miejscowości Ostrowite (dla rozróżnienia nazywanego – Rypińskim).

 

Ciekawostki:

<<Ostrowite zestaw wąskotorowy.                             

                    Fot. H. Miłoszewski.

Na drodze Brzuze – Ostrowite, kierujemy się w prawo, w stronę centrum miejscowości. W tyle po prawej stronie pozostawiamy pozostałości po dawnej cukrowni. Z prawej strony rozpościera się park wiejski z dawnym budynkiem dyrekcji cukrowni i mini skansenem kolejki wąskotorowej. Z lewej strony drogi mijamy kaplicę Najświętszego Serca Pana Jezusa, wzniesioną w latach 1929-1930 ku czci Antoniego Borzewskiego ziemianina z Ugoszcza, który w obronie rodzinnego majątku zginął z rąk bolszewików w dniu 16 sierpnia 1920 roku. Mijamy skrzyżowanie z drogą: Ostrowite – Golub-Dobrzyń. Z prawej strony nad brzegiem jeziora Ostrowickiego budynek murowanego dworu z końca XIX w. W centrum miejscowości szlak odbija w lewo, w drogę asfaltową: Ostrowite – Wąpielsk. Po 1 km wędrówki dochodzimy do niewielkiego lasu grabowego lasu, za którym roztacza się Trąbin-Rumunki. Szlak prowadzi nadal szosą, wzdłuż pól uprawnych w kierunku widocznej na północy wieży kościoła w Trąbinie. W centrum Trąbina, przy kapliczce skręcamy w lewo w drogę asfaltową Trąbin – Dobre. Z lewej strony mijamy kościół św. Antoniego, zbudowany w latach 1878–1881 z wolnostojącą dzwonnicą, a po prawej szkołę, przed którą jest usytuowany pięknym głaz różowy granit – pomnik przyrody.

 

Ciekawostki:

<<Trąbin kościół pw. św. Antoniego.

                 Trąbin granitowy głaz>>

                                Fot. H. Miłoszewski.

Dalej dochodzimy do cmentarza rzymsko-katolickiego z ciekawymi grobowcami ziemian, za którym skręcamy w prawo, w drogę asfaltową Trąbin – Trąbin-Rumunki. Przy dawnym przejeździe kolejki wąskotorowej Wąpielsk – Ostrowite, nawierzchnia drogi staje się szutrowa. Po chwili zagłębiamy się w sosnowo – brzozowy las, przez który wędrujemy przez około 800 metrów. Na skraju lasu przecinamy drogę asfaltową Szczutowo – Radomin na wprost i polną drogą w wyrzeźbionym przez lodowiec terenie dochodzimy do miejscowości Rętwiny. W Rętwinach wychodzimy przy kapliczce, na skrzyżowanie z drogą asfaltową: Półwiesk Mały – Radomin, szlak prowadzi w prawo w kierunku Półwieska. Po przejściu 500 metrów, szlak odbija w lewo, w drogę asfaltową prowadzącą do Płonnego. Po 2,5 km osiągamy nasz cel Płonne, z kościołem św. Jakuba Apostoła i Górą Modrzewiową.

W tym miejscu napotykamy znaki głównej drogi św. Jakuba czyli Camino Polaco, wiodącej po terenach naszego województwa z Iławy, poprzez Toruń, do Trzemeszna. Odcinek brzuzewski szlaku św. Jakuba posiada 15 km. Odcinek ten w odróżnieniu od oznakowania Camino Polaco (żółta stylizowana muszla na niebieskim tle), posiada dodatkowo żółty pasek u góry każdego znaku.

                                                                                                                                                                                                                       Autor tekstu i zdjęć: Henryk Miłoszewski