KOMUNIKAT OM PTTK w Toruniu

 

Oddział Miejski PTTK w Toruniu informuje, że składka członkowska w 2012r.  uległa zmianie i jej wysokość przedstawia się następująco:

    - znaczek normalny    40,-

    - znaczek ulgowy       20,-

    - legitymacja (dzieci i młodzież do ukończenia szkoły średniej)    5,-

    - (legitymacja + składka dla studenta, emeryta i rencisty)           6,-

    - (legitymacja + składka dla pozostałych)                                10,-

Zarząd OM PTTK w Toruniu