KOMISJA TURYSTYKI PIESZEJ:

Zdzisław Gwizdalski Przewodniczący
Zdzisław Grabowski - Z-ca Przewodniczącego
Patryk Staniszewski - Z-ca Przewodniczącego
Barbara Pieczatowska - Członek
Marek Ruciński - Członek ds. krajoznawstwa
Tadeusz Perlik - Przewodniczący Referatu        Weryfikacyjnego.
Roman Kowalski - Członek Referatu Weryfikacyjnego

 

KOMISJA TURYSTYKI KOLARSKIEJ:

Waldemar Wieczorkowski Przewodniczący
Bogumił Michalak - Z-ca Przewodniczącej
Daniela Michalak - sekretarz
Mirosław Stańczyk - Członek
Bogdan Szczęsny - Członek
Jacek Joachimowicz - Członek
Waldemar Wieczorkowski - Referat Weryfikacyjny
współpraca Klub Turystyki Kolarskiej "PRZYGODA

KOMISJA TURYSTYKI MŁODZIEŻOWEJ:

Patryk Staniszewski Przewodniczący
Dorota Dobrańska - Z-ca Przewodniczącego
Wiesława Kowalska - Członek
Anita Grecka - Mycio - Członek
Mieczysława Jankowska - Członek

kontakt: komisja.mlodziezowa@gmail.com

KOMISJA IMPREZ na ORIENTACJĘ:

Tomasz Hajdas Przewodniczący
Wojciech Kluska - Wiceprzewodniczący
Kamil Kowalski - Sekretarz

Iwona Olszewska

-Referat Weryfikacyjny

Klub Imprez na Orientację "SKARMAT" Toruń   

KOMISJA TURYSTYKI MOTOROWEJ:

Ferdynand Jabłoński Przewodniczący
Małgorzata Budniewska- Jabłońska - Z-ca Przewodniczącego
Piotr Kruszczyński - Sekretarz
Janusz Lipiński - Skarbnik
Krzysztof Keczmerski - Członek
 

 

 Współpraca:    Automobilklub   Toruński

KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ:  ... więcej o komisji

Tadeusz Perlik Przewodniczący  Referat Weryfikacyjny
Krzysztof Lis - Sekretarz
Feliks Paraszkiewicz - Członek
Hanna Czech - Członek

KOMISJA OCHRONY PRZYRODY:

Barbara Sitarz Przewodnicząca
Anita Grecka- Mycio - Z-ca Przewodniczącej
Mirosława Kużel - Członek
Małgorzata Prinz - Członek
Grzegorz Karasiewicz - Członek - Referat Weryfikacyjny

kontakt: komisja.przyrody@gmail.com

KOMISJA OPIEKI NAD ZABYTKAMI:

Marian Rochniński Przewodniczący
Marek Ruciński - Zastępca Przewodniczącego
Hanna Czech - Sekretarz

KOMISJA KRAJOZNAWCZA:

Henryk Miłoszewski Przewodniczący -Referat    Weryfikacyjny.
Roman Kowalski - Członek
Tadeusz Perlik - Członek

KOMISJA PRZEWODNICKA:         ... więcej o komisji

Dorota Dobrańska Przewodnicząca
Aleksandra Molin - Członek
Anna Wilczewska - Członek