00,0

 

Toruń  Plac Rapackiego (przy wylocie ul. Chopina) - jedziemy alejką parkową (droga rowerowa) do Al. 500-lecia, 

00,2

koniec drogi rowerowej, dojeżdżamy do Al. 500-lecia, skręcamy w lewo,

00,3

koniec przecinamy ul. Bulwar Filadelfijski i wjeżdżamy w ul. Popiełuszki,

01,2

koniec drogi asfaltowej, skręcamy w prawo a następnie w lewo w drogę żużlową, po lewej stronie Martwa Wisła,

01,5

jedziemy alejka parkową, po lewej stronie mostek nad Martwą Wisłą prowadzący na błonia, po prawej schody,

01,9

z alejki parkowej skręcamy w lewo skosem w drogę asfaltową,

02,2

dojeżdżamy do ul. Przybyszewskiego, skręcamy w prawo,

02,3

skręcamy w lewo w ul. Przy Cegielni, wjeżdżamy w drogę gruntową,

02,9

skręcamy w prawo w ścieżkę prowadzącą do Szosy Bydgoskiej,

03,2

 

przecinamy Szosę Bydgoską, skręcamy w lewo, a następnie w prawo, jedziemy drogą pieszo-rowerową,

03,4

 

przejeżdżamy dwupasmową ul. Broniewskiego i torowisko tramwajowe (uwaga - duże natężenie ruchu),

03,8

jedziemy w lewo wzdłuż szosy Bydgoskiej,

08,0

wieś Przysiek, skręcamy w prawo

09,0

skręcamy w lewo w kierunku leśniczówki,

09,4

jedziemy w lewo drogą główna, w prawo dojazd do Stawów Przysieckich, miejsce odpoczynku,

10,0

 

Leśniczówka Przysiek, jedziemy prosto, mijamy ulice dochodzące z lewej strony: Wróblową, Lisią, Zajęczą oraz Sarnią, 

10,8

skrzyżowanie z ul. Długą, jedziemy prosto,

11,1

 

Rozgarty -jedziemy prosto ul. Leśną, po lewej stronie osiedle domków jednorodzinnych, po prawej stronie las,

12,5

 

 

skrzyżowanie dróg leśnych, jedziemy prosto, w lewo możliwość dojazdu do wsi Górsk, gdzie znajduje się barokowy kościół z XVII wieku, a przy szosie Toruń - Bydgoszcz w miejscu porwania ks. Jerzego Popiełuszki znajduje się krzyż pamiątkowy,

13,9

jedziemy prosto, w prawo droga do osady Cegielnik,

14,8

jedziemy prosto, po lewej stronie miejscowość Czarne Błoto - Zakład Hodowli Drobiu,

15,1

 

 

przecinamy drogę asfaltową, która w lewo prowadzi do wsi Górsk, w prawo do Zamku Bierzgłowskiego, we wsi gotycki zamek krzyżacki. Przez Zamek Bierzgłowski przebiega czerwony szlak rowerowy prowadzący z Torunia do Chełmna oraz rozpoczyna się czarny szlak rowerowy prowadzący doliną Wisły do Kwidzyna,

16,0

skrzyżowanie dróg polnych - jedziemy prosto,

16,8

skrzyżowanie dróg polnych - jedziemy prosto,

18,0

 

Zarośle Cienkie - wjeżdżamy w drogę asfaltową, która w lewo pro­wadzi do szosy Toruń - Bydgoszcz, jedziemy prosto,

18,3

po prawej stronie sklep spożywczy,

18,7

 

skrzyżowanie dróg polnych - jedziemy prosto,droga asfaltowa skręca w prawo w kierunku wsi Łążyn, jedziemy pro­sto drogą polną w kierunku Rzęczkowa,

19,1

skrzyżowanie dróg gruntowych, jedziemy prosto, 

19,7

przejeżdżamy nad rzeczką Struga Łysomicka, miejsce odpoczynku, za mostkiem skręcamy w lewo,

20,2

skrzyżowanie dróg leśnych, jedziemy prosto, po prawej stronie krzyż przydrożny,

21,7

skrzyżowanie dróg leśnych, jedziemy prosto,

22,6

 

dojeżdżamy do drogi asfaltowej, w lewo dojazd do Złejwsi Wielkiej, jedziemy w prawo w kierunku Rzęczkowa (droga o dużym natężeniu ruchu),

23,0

skręcamy w lewo, jedziemy drogą asfaltową w kierunku Skłudzewa,

23,8

 

skrzyżowanie z drogą polną, z której dochodzi czarny szlak rowerowy i na odcinku  l ,5 km biegnie razem z naszym szlakiem niebieskim ,

25,3

skręcamy w prawo drogą główną, pokonujemy stromy podjazd,

25,6

 

wieś Skłudzewo, w prawo dojazd do zespołu pałacowo-parkowego z XIX wieku, w którym mieści się Fundacja Piękniejszego Świata, skręcamy w lewo,

25,8

 

droga główna skręca w prawo w kierunku Dąbrowy Chełmińskiej, jedziemy na wprost w kierunku wsi Bolumin drogą asfaltową ,

27,5

po lewej stronie drogi las i tablica Nadwiślańskie Parki Krajobrazowe, jedziemy na wprost,

29,0

 

wieś Bolumin, skręcamy w lewo w kierunku Wałdowa Królewskiego, jedziemy drogą asfaltową o małym natężeniu ruchu,

30,9

zjeżdżamy w lewo z drogi asfaltowej w drogę utwardzoną białym kamieniem, lekki zjazd w dół,

32,4

skrzyżowanie w Wałdowie Dolnym, skręcamy w prawo w drogę polną w kierunku Ostromecka,

33,1

początek lasu, po prawej stronie drogi miejsce odpoczynku, jedziemy na wprost,

35,5

skrzyżowanie dróg leśnych, jedziemy prosto,

36,2

 

przejazd kolejowy na nieczynnej linii Bydgoszcz - Unisław, przejeżdżamy obok stacji PKP Ostromecko,

36,6

 

dojeżdżamy do szosy Strzyżawa - Unisław, skręcamy w lewo w kierunku Strzyżawy, w prawo dojazd do zespołu pałacowo--parkowego z XVIII wieku (droga o dużym natężeniu ruchu),

37,5

 

zjeżdżamy z szosy w prawo, wjeżdżamy w osiedle Zabasta, w ul. Cisową, a następnie po ok. 100 m skręcamy w lewo w ul. Kasztanową, mijamy skrzyżowanie z ul. Jaśminową, skręcamy w lewo,

37,8

z ul. Kasztanowej skręcamy w lewo w wąską drogę między zabudowaniami - droga gruntowa,

38,3

 

skręcamy w prawo z drogi gruntowej w drogę pieszo-rowerową o nawierzchni utwardzonej, równoległej do drogi nr 551,

39,0

 

dojeżdżamy do szosy Toruń - Bydgoszcz, skręcamy w prawo w kierunku mostu na Wiśle, jedziemy oznakowanym poboczem drogi (droga krajowa nr 80 o bardzo dużym natężeniu ruchu),

39,4

 

początek mostu drogowego przez Wisłę, poruszamy się pieszo, chodnikiem prowadząc rower (zakaz poruszania się rowerami po jezdni),

40,6

 

koniec mostu przez Wisłę, za mostem skręcamy w prawo w dół w ul. Nad Wisłą, dalej przejeżdżamy pod mostem,

40,9

za mostem skręcamy w prawo w alejkę parkową pieszo-rowerową pod górkę,

41,6

 

po przejechaniu przez park skręcamy w lewo skos (na chodnik) początek zabudowań Fabryki Ceramiki Budowlanej,

42,1

koniec zabudowań fabrycznych, jedziemy drogą pieszo-rowerową wzdłuż ul. Fordońskiej,

42,6

droga pieszo-rowerowa wkracza do lasu (utwardzona, wąska),

43,2

skrzyżowanie z ul. Wyszogrodzką, jedziemy na wprost dalej ścieżką,

43,8

 

po prawej od ul. Fordońskiej odchodzi ul. Kaliskiego przy której są zabudowania ATR i hotel studencki, jedziemy na wprost,

44,0

koniec lasu, przejeżdżamy na wprost skrzyżowanie z ul. Łowicką,

44,5

 

szlak skręca ostro w dół, a następnie w prawo i przechodzi dołem pod ul. Fordońską, wjeżdżamy w ul Rojewskiego wzdłuż której jest ścieżka rowerowa, mijamy Hiper Market Auschen,

46,4

skrzyżowanie z ul. Akademicką, skręcamy w lewo w drogę rowerową wzdłuż ul. Akademickiej,

46,8

 

szlak na wprost przecina skrzyżowanie z ul. Jasiniecką i wjeżdżamy na drogę pieszo-rowerową wzdłuż ul. Lewińskiego,

48,3

 

koniec drogi pieszo-rowerowej, skrzyżowanie ul. Lewińskiego z ul. Inwalidów, skręcamy w lewo, wjeżdżamy w ul. Inwalidów,

48,7

 

3 przejazdy kolejowe strzeżone, za ostatnim przejazdem kolejowym skręcamy w prawo (wąski chodnik),

49,2

 

dojeżdżamy do ul. Fordońskiej i początku ul. Kamiennej, wjeżdżamy w drogę rowerową wzdłuż ul. Kamiennej mijając kolejne skrzyżowania z ul. Wyścigową, Fabryczną, Łęczycką, Morską, Gajową i Kardynała S.Wyszyńskiego,

52,9

 

skrzyżowanie z ul. Lelewela, jedziemy dalej prosto mijając skrzyżowania z ul. Sułkowskiego i Gdańską,

54,3

 

koniec ul. Kamiennej, przejeżdżamy skrzyżowanie na wprost w ul. Artyleryjską, jedziemy drogą rowerową wzdłuż cmentarza,

55,2

skrzyżowanie z ul. Zaświat, szlak skręca w lewo w dół,

56,4

 

przejazd kolejowy, po 200 m koniec drogi rowerowej, jedziemy na wprost ul. Zygmunta Augusta, mijamy ul. Sowińskiego i Warszawską,

57,1

Bydgoszcz - Dworzec PKP Bydgoszcz Główna - koniec szlaku.