Ubezpieczenie członków PTTK od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na imprezach turystycznych organizowanych przez PTTK.

     Na stronie internetowej PTTK w dziale "Życie PTTK" od tytułem "Ubezpieczenie dla członków PTTK" znajdują się pełne informacje na temat tej formy ubezpieczenia.

      Poniżej zamieszczamy linki do wymienionych informacji na temat:

Ogólnych warunków Grupowego Ubezpieczenia NNW (plik PDF - 850 kB),

Warunków objęcia ubezpieczeniem NWW członków PTTK,

Formularza zgłaszania szkody (plik PDF - 81 kB),

Procedury zgłoszenia szkody,

Formularza wyznaczenia osoby uposażonej (plik PDF - 16 kB).

Henryk Miłoszewski

Prezes Zarządu OM PTTK

 w Toruniu