WEEKEND z OM PTTK w Toruniu.

21/22-05.2022r.

Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Mariana Sydowa w Toruniu, zaprasza mieszkańców Torunia do udziału w Zlocie, Rajdzie, wycieczce pieszej . Jednocześnie przypominamy o zachowaniu podstawowych warunków bezpieczeństwa przeciwko wirusowi Covid.

 

Sobota 21.05.2022r.

 

Wycieczka  z cyklu  „Wędrówki rodzinne z PTTK”.

 

        W dniu 21. maja br. Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego im. Mariana Sydowa zaprasza do udziału w wycieczce krajoznawczo – pieszej, w ramach popularnego cyklu „Wędrówki rodzinne z PTTK. Spotkanie uczestników o godz. 8.45 na dworcu PKP Toruń Wschodni, skąd o godz. 9.02 odjadą pociągiem do stacji kolejowej Koziołek (drugi przystanek za Skępem), w kierunku na Sierpc. Trasa wędrówki będzie wiodła z Koziołka, przez Czermno,  Babie Ławy, grodzisko „Grzępa”, do miasteczka Skępe, z przejściem do Wymyślina, drugiej części Skępego. Trasa wycieczki będzie miała około 18 km długości, a poprowadzi ją przodownik turystyki pieszej Jacek Orłowski. Powrót do Torunia, w późnych godzinach popołudniowych.

Skępe – Wymyślin klasztor. W 1499 roku Mikołaj Kościelecki sprowadził ojców bernardynów z Koła do Wymyślina, którzy wkrótce dzięki pomocy finansowej fundatora wznieśli zabudowania klasztorne. Kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny zbudowano w latach 1508 – 1510. Świątynię zbudowano z cegły o układzie polskim z użyciem zendrówki. Budowla późnogotycka. W XVII i XVIII wieku świątynia została rozbudowana i przebudowana w duchu baroku. Wystrój wnętrza bardzo interesujący – barokowy. Na uwagę zasługują: chór muzyczny z lat 1746, żelazna kuta krata z XVII wieku, portal z XVII wieku oraz ołtarz główny z rzeźbą Matki Boskiej Skępskiej pochodzącą z XV wieku. Godne uwagi, są także rokokowa ambona z 2 połowy XVIII wieku, prospekt organowy rokokowo – klasycystyczny z XVIII wieku oraz stalle, ławy i konfesjonały z XVIII wieku. Interesujące są również kropielnice: późnogotycka i barokowa, liczne obrazy, krucyfiksy oraz epitafium Ignacego Antoniego Zboińskiego i jego żony Salomei, rokokowe, wykonane z czarnego marmuru.

Uwagę zwracają liczne wota ofiarne umieszczone w ołtarzu głównym. Klasztor pochodzi z tego samego okresu

co kościół, został rozbudowany w XVIII wieku. Od strony południowej klasztor przylega do nawy kościoła.

W przedsionku pomiędzy wieżą i klasztorem ciekawy kominek narożny, barokowy z XVIII wieku a w przejściu z krużganku do starej zakrystii, okna żelazne, okute XVII wiecznymi kratami. Interesujące portrety zakonników z XVIII wieku (przemalowane). Na północ od kościoła usytuowany jest tzw. dziedziniec odpustowy w całości otoczony krużgankami. W krużgankach wiszą liczne tablice inskrypcyjne i płyty nagrobne rodzin szlacheckich z  ziemi dobrzyńskiej. We wnękach krużganków znajdują się obrazy ze scenami z życia i męki Jezusa Chrystusa z przełomu XVIII i XIX wieku. Na środku dziedzińca wznosi się kaplica św. Barbary, która jest kaplicą grobową zasłużonej rodziny ziemiańskiej z ziemi dobrzyńskiej – Zielińskich. Kaplica została wzniesiona w 1. połowie XVIII wieku i nakryta hełmem kopulastym z latarnią. Na zewnątrz kaplicy tablice inskrypcyjne.

 

Wycieczka  z cyklu  „XVI Rajd Rowerowy Śladami Błogosławionego ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego”.

 

       W dniu 21. maja br. Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego im. Mariana Sydowa wspólnie z X Liceum Ogólnokształcącym im. prof. Stefana Banacha zapraszają mieszkańców miasta do udziału, w kolejnym „XVI Rajdzie Rowerowym Śladami Błogosławionego ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego”. Spotkanie uczestników o godz. 7.45 przed Wyższym Seminarium Duchownym przy pl. Bł. ks. St.W. Frelichowskiego. Następnie w kaplicy WSD zostanie odprawiona msza św., po której uczestnicy złożą wiązankę kwiatów pod pomnikiem ks. Frelichowskiego. W godz. 9.20 – 12.15 uczestnicy rajdu będą pokonywać trasę z Torunia do Chełmży, śladem turystycznego szlaku rowerowego w kolorze czerwonym. Po południu, po prezentacji życiorysu Błogosławionego odbędzie się przejazd na trasie: Chełmża – Olek, z ogniskiem turystycznym przy leśniczówce Olek, gdzie o godz. 17.00 nastąpi zakończenie imprezy. Cała trasa do pokonania będzie liczyła około 67 km. Zapisy i wpisowe związane z udziałem w rajdzie przyjmowane będą w Biurze Oddziału Miejskiego PTTK przy ul. Piekary 41,  do piątku 20 maja br. do godz. 15.00. 

 

 

                                                                                                    Henryk Miłoszewski.

 

 

  

 

 

 

Uczestników podczas udziały w w/w wydarzeniach turystycznych prosimy o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego i przestrzegania przepisów związanych z działaniami antycovidowymi.