WEEKEND z OM PTTK w Toruniu.

 16/17-06.2018r.

 

Sobota. 

             

  Wycieczka piesza z cyklu "Wędrówki Rodzinne z PTTK".

 

         W najbliższą sobotę 16 czerwca br. Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego im. Mariana Sydowa w Toruniu, zaprasza mieszkańców miasta  do udziału w kolejnej wycieczce krajoznawczo – pieszej w ramach popularnego cyklu „Wędrówki rodzinne z PTTK”. Spotkanie turystów o godz. 8.40 na przystanku linii MZK nr 36 przy pl. Rapackiego, skąd odjadą o godz. 8.50 autobusem do miejscowości Rozgarty (stara szkoła) . Trasa wędrówki będzie wiodła z Rozgart, przez Stary Toruń i Port Drzewny, do Torunia (Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu) i będzie miała ok. 11 km długości. Wycieczkę poprowadzi przodownik turystyki pieszej Feliks Paraszkiewicz.

 

Stary Toruń miejscowość będąca protoplastą Torunia. Wzmiankowana w 1342 roku jako Antiquum Thorun. W 1231 roku mistrz krajowy Herman Balk przeprawił się wraz z innymi braćmi zakonnymi przez Wisłę na wysokości ujścia Wierdzielewy (Strugi Zielonej), na drugą stronę i gdzie wzniósł swój gród obronny. W 1236 roku w skutek częstych wylewów Wisły doszło do translokacji Torunia w okolicę dzisiejszej katedry św. Janów. Osada Stary Toruń nadal jednak funkcjonowała, ponieważ w 1346 roku tamtejszy kościół św. Jana Chrzciciela został uposażony okolicznymi wioskami przez wielkiego mistrza krzyżackiego Henryka Dusemera. W 1454 roku król Kazimierz Jagiellończyk nadał wieś Stary Toruń  Tilemanowi von Wege z Torunia. W 3 lata później folwark należy do Gabriela Bażyńskiego jednego z przywódców Związku Pruskiego. W końcu XV wieku doszło do sporu pomiędzy radą miasta Torunia i rodziną von Wege o folwark w Starym Toruniu, załagodzony przez króla Aleksandra Jagiellończyka w 1505 roku. W latach 1514-1515 folwark w Starym Toruniu zostaje przez króla Zygmunta I Starego przekazany miastu Toruniowi na wieczność. Z bardzo zniszczonego kościoła św. Jana Chrzciciela w 1528 roku zostają przeniesione sprzęty liturgiczne i naczynia do klasztornego kościoła św. Mikołaja w Toruniu. W okresie własności miasto wydzierżawiało folwark w Starym Toruniu różnym osobom. W XVII wieku i na początku XVIII wieku wieś poniosła znaczne straty na skutek przemarszów wojsk i zakwaterowania. 

 

 Wycieczka z cyklu „Z przyrodą za pan brat”.

           Również w sobotę 16 czerwca Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu

zaprasza dzieci i młodzież szkolną do udziału w wycieczce z cyklu „Z przyrodą za pan brat”.

Zbiórka młodych turystów wyznaczona została o godz. 9.15  na  przystanku MZK ul. Kujawska przy Dworcu Głównym PKP.  Trasa wycieczki będzie prowadziła m.in. przez leśny rezerwat przyrody „Kępa Bazarowa”, dalej ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną po terenie rezerwatu, pl. Armii Krajowej. Pod koniec wycieczki uczestnicy przejadą autobusem MZK do SP nr 24 przy ul. Ogrodowej, gdzie nastąpi rozstrzygnięcie konkursów „Moje wspomnienia z rajdów” i „ Bohaterowie toruńskich ulic”.

Wycieczkę o długości około 3 km poprowadzi  instruktor ochrony przyrody  Grzegorz Karasiewicz.

 

 

 

                                                                                             opracował. Henryk Miłoszewski.