WEEKEND z OM PTTK w Toruniu.

16/17.12. 2017r.

Sobota.

           

  Wycieczka piesza z cyklu "Wędrówki Rodzinne z PTTK"

 

        W sobotę 16 grudnia br  Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Mariana Sydowa w Toruniu zaprasza mieszkańców naszego miasta do udziału w wycieczce z cyklu „Wędrówki rodzinne z PTTK”. Spotkanie turystów wyznaczone zostało na dworcu autobusowym przy ul. Dąbrowskiego o godzinie 8.00, skąd 10 minut później odjedzie autobus do Górska. Trasa pieszej wędrówki będzie wiodła od szkoły w Górsku, przez – wieś Górsk – Stary Toruń Port drzewny i Towimor, do Parku Miejskiego – i będzie miała około 14km długości. Wycieczkę poprowadzi przodownik turystyki pieszej Hanna Czech.

 

Górsk – nazwa po raz pierwszy wymieniona w 1233 roku przy okazji uposażenia miasta Torunia przez Krzyżaków, którzy nadali miastu ostrów (wyspę) wiślaną o nazwie Gorzk. W 1457 roku król Kazimierz Jagiellończyk przekazał wieś Górsk w wieczyste posiadanie radzie miasta Torunia. W wyniku niszczących wojen, przemarszów i kwaterunków wojsk oraz nakładanych kontrybucji wieś poważnie ucierpiała w XVII oraz XIX wieku.

Ciekawostki krajoznawcze: w Górsku najcenniejszym historycznym obiektem jest kościół p.w. św. Krzyża, który został wzniesiony w 1613 roku na potrzeby gminy ewangelickiej. W okresie wojen szwedzko-polskich kościół został mocno zniszczony a następnie odbudowany. Po II wojnie światowej kościół przeszedł w ręce Kościoła Rzymsko - Katolickiego. Obok kościoła na cmentarzu znajdują  się dobrej roboty empirowe grobowce oraz żeliwne krzyże na nagrobkach pochodzące z XVIII wieku i należące do ówczesnych pastorów. W Górsku w 1814 roku urodził się Ernst Georg Lambeck – późniejszy księgarz toruński, wydawca „Pana Tadeusza” w 1858 roku w Toruniu. Na pamiątkę tego wydarzenia w kamienicy przy „Łuku Cezara” wmurowano okolicznościowa tablice, pokazywana wszystkim wycieczkom przez przewodników toruńskich.

                                                                                              Henryk  Miłoszewski.