WEEKEND z OM PTTK w Toruniu.

 25/26-01.2020r.

Sobota.   

Wycieczka  z cyklu  „Wędrówki rodzinne z PTTK”.

 

      Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Mariana Sydowa w Toruniu zaprasza w dniu 25. stycznia 2020 roku mieszkańców miasta do udziału w wycieczce krajoznawczo-pieszej w ramach popularnego cyklu „Wędrówki rodzinne z PTTK”. Spotkanie uczestników o godz. 9.00, przy Szpitalu Dziecięcym „Na Skarpie”, skąd nastąpi wyjście na trasę. Trasa wycieczki będzie przebiegała przez os. Na Skarpie, os. Kaszczorek, do Złotorii, następnie przy rezerwacie przyrody „Rzeka Drwęca”, przez Lampusz i Las Bielawski, z powrotem do os. „Na Skarpie”. Długość trasy wyniesie ok. 10  km. Wycieczkę poprowadzi honorowy przodownik  turystyki pieszej Tadeusz Perlik.

Bielawy. Na tym terenie w okresie XVII wieku znajdowały się pastwiska miasta Torunia. Około połowy XVIII wieku został założony miejski folwark, który w 1792 roku dzierżawiony był przez Carla Untermanna. Nieco później w 1866 roku majątek kupił Carl Seligmann. W 1872 roku majątek Bielawy nabył Stanisław Hebanowski i posiadał go do 1879 roku. Na przełomie wieków właścicielem był Christian Sand, posiadający również karczmę, z której czerpał dochody. Ostatnią właścicielką majątku od 1921 roku była księżna Maria Sułkowska. Istniejący dwór zbudowano w 2 połowie XIX wieku, później został przebudowany, lecz zachował się ceglany schodkowy szczyt w elewacji wejściowej (usytuowany przy Leroy Merlin). Park powstał w końcu XVIII wieku, zajmuje około 4,5 ha powierzchnię.

 

        

Wycieczka  z cyklu "Zwiedzamy Twierdzę Toruń"

       

        Również w sobotę 25 stycznia odbędzie się turystyczne spotkanie z cyklu "Zwiedzamy Twierdzę Toruń". Początek wycieczki zaplanowano o godz.10.00 przed Biurem Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK przy pl. Rapackiego. Trasa zwiedzania będzie wiodła przez pozostałości dawnego pierścienia wewnętrznego toruńskiej twierdzy. Uczestnicy przejdą  trasę od pl. Rapackiego, dalej ul. Wały gen. Sikorskiego, do powstającego Muzeum Twierdzy Toruń, Fortu św. Jakuba, z zakończeniem przy pl.18 Stycznia. Zakończenie wycieczki planowane jest około godz.13.00. Wycieczkę poprowadzi instruktor ochrony zabytków PTTK Marian Rochniński. 

                                                                             Henryk Miłoszewski.