WEEKEND z OM PTTK w Toruniu.

 16/17-11.2019r.

Sobota.

    

Wycieczka  z cyklu  „Poznajemy pałace i zamki”.

 

             Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Mariana Sydowa w Toruniu zaprasza w dniu 16. listopada br. mieszkańców miasta do udziału w kolejnej wycieczce krajoznawczo-pieszej w ramach cyklu „Poznajemy pałace i zamki”. Spotkanie uczestników o godz. 7.20, na dworcu PKP Toruń Wschodni. O godz. 7.34 nastąpi wyjazd do Kornatowa (kierunek Grudziądz), z którego turyści wyruszą na wycieczkę. Trasa wycieczki będzie przebiegała z Kornatowa, przez jezioro Kornatowskie, Lipienek, Dubielno, do Wrocławek. Po drodze będzie kilka ciekawych obiektów krajoznawczych tj. ruiny zamku krzyżackiego w Lipienku oraz dwory w Lipienku, Dubielnie i Wrocławkach. Z  Wrocławek nastąpi powrót PKP do Torunia. Długość trasy wyniesie ok. 15 km. Wycieczkę poprowadzi przodownik turystyki pieszej Roman Kowalski.

 

Dubielno – Wieś w gminie Papowo Biskupie. W 1341 roku wielki mistzr Zakonu Dytrych von Altenburg nadał sołectwo w Dubielnie – Hermanowi Kuthenow. W 1438 wieś własność Zakonu w prokuratorstwie papowskim. Po II pokoju toruńskim w 1466 roku własność królewska.

W  1505 roku król Aleksander Jagiellończyk nadał wieś wraz z dawnym okręgiem krzyżackim

w Papowie - biskupom chełmińskim. W 1570 roku wieś należała do papowskiego klucza dóbr biskupów chełmińskich. W 1646 roku wieś nadal była własnością biskupów chełmińskich. Podobnie jak inne osady i wioski spustoszona i wyludniona podczas wojen szwedzkich. W 1767 roku była własnością Floriana Elzanowskiego. W 1892 roku, dotychczasowa właścicielka majątku pani Stenzel, sprzedała majątek Preussowi. W końcu XIX wieku przy wsi znajdowało się jezioro Dubielno, dzierżawione przez cukrownię w Chełmży. Później jezioro osuszono, a ziemię przeznaczono pod uprawy. W 1899 roku kolejny właściciel majątku był Kowalski, a po nim w 1903 roku Breust. W okresie międzywojennym właścicielem majatku był Ferdynand Butzmann. Ciekawostki krajoznawcze: dwór wzniesiony na początku XX wieku, został przebudowany w 1936 roku przez Ferdynanda Butzmanna. W Dubielnie przy szkole znajduje sie początek ścieżki przyrodniczo-historycznej, która powstała w 2017 roku na terenie gminy Papowo Biskupie.

 

Wrocławki – wieś w gminie Papowo Biskupie. Wzmiankowana w 1251 roku, wówczas biskup chełmiński Heindenryk nadał ją kapitule chełmińskiej. W 1264 roku biskup chełmiński Fryderyk von Hausen na nowo uposażył kapitułę, ponownie przekazując jej wieś. W latach 1423-1424 wieś administracyjnie znajdowała się w prokuratorii papowskiej i była zobowiązana wspólnie

z sąsiednia wioska Obrąb do wystawienie służby rycerskiej. W 1570 roku kapituła chełmińska posiadała we wsi folwark. W 1628 r. wieś stanowiła własność kanoników chełmińskim. W 1865 roku majątek był własnością porucznika Hartwiga Petersena. Do rodziny Petersenów majątek należał do 1922 roku, wówczas jego właścicielem był Hartwig Karol Petersen. W tym samym roku majątek przeszedł na własność Bronisława Wojnowskiego. Pod koniec lat 20-tych okresu międzywojennego Wojnowski prowadził w majątku zarodową hodowlę konia szlachetnego zimno-krwistego, owczarnię, oborę zarodową bydła czarno-białego rasy nizinnej. W 1932 roku na powierzchni 120 morgowej uprawiał tytoń, a w 1938 roku był jego największym producentem na Pomorzu i w Polsce. Ciekawostki krajoznawcze: dwór wzniesiony w końcu XVIII w. przebudowany 100 lat później. W otoczeniu dworu znajduje się niewielki ale zadbany park z XIX wieku.  

                                                                                    Henryk Miłoszewski.