WEEKEND z OM PTTK w Toruniu.

 18/19- 08.2018r.

 

Sobota. 

 

  Wycieczka piesza z cyklu "Wędrówki Rodzinne z PTTK".

 

       W   sobotę 18 sierpnia Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu, zaprasza turystów do udziału w wycieczce z cyklu „Wędrówki rodzinne z PTTK”  . Spotkanie wyznaczone o godz. 8.15 na dworcu autobusowym przy ul. Dąbrowskiego, skąd o 8.30 odjedzie autobus do Kamieńca. Trasa wycieczki liczącej ok. 10km będzie przebiegała z Kamieńca przez Ostromecko do Strzyżawy. Dodatkowym atutem wycieczki będzie udział w rekonstrukcji historycznej „Jak Szwed pod Bydgoszczą wojował”  Wycieczkę poprowadzi przodownik turystyki pieszej Rajmund Czechowski.

 

Ostromecko - duża miejscowość wzm. już w 1222 roku (Ostromezk). W czasie wielkiej wojny krzyżacko - polskiej wieś poniosła szkody wykazane w Księdze Strat z 1414 roku. W następnych latach Ostromecko występowało jako majątek szlachecki należący  kolejno do Ostromeckich, Dorpowskich, Mostowskich i Schoenbornów. Ostatnimi właścicielami majoratu ostromeckiego byli von Alvenslebenowie, którzy opuścili majątek pod koniec wojny w 1944 roku. Około 1730 roku król August III nadał Ostromecku prawa miejskie, które nie zostało należycie wykorzystane. W 1921 roku majątek obejmował  ponad 2.900ha obszaru,  czynna  była gorzelnia parowa, młyn wodny i cegielnia. Wcześniej bo w 1893 roku została uruchomiona przez Ostromecko linia kolejowa: Fordon - Unisław - Chełmża.

Ostromecko posiada dwa wspaniałe pałace. Pałac Stary , położony w zach. części parku krajobrazowego, wzniesiony około 1730 roku w stylu saskiego rokoko Pałac Nowy został  wzniesiony w 1849 roku według projektu słynnego K.F. Schinkla i rozbudowany w 1891 roku. Oba pałace są otoczone prawie 35ha  zabytkowym parkiem krajobrazowym. W parku skupienie 64 drzew (lipy, dęby, kasztanowce, buki i wiązy) będące pomnikiem przyrody. Kościół parafialny p.w. śś Mikołaja, Stanisława i Jana Chrzciciela, gotycki zbudowany w XV wieku. Kościół otoczony jest cmentarzem, na którym  skupienie 5 drzew (lipy, żywotnik i kasztanowiec) będące pomnikiem przyrody. W  parku pałacowym ponadto znajduje się częściowo zrujnowane mauzoleum - grobowiec rodziny von Alvensleben. Poza tym znajdują się tu dawne zabudowania majątku, wytwórni wód mineralnych, budynek poczty dyliżansowej, dawny zajazd oraz cmentarz ewangelicki z XIX wieku. W centrum stoi pomnik upamiętniający uzyskanie Niepodległości z 1930 roku.

 

                                                                                             opracował. Henryk Miłoszewski.