WEEKEND z OM PTTK w Toruniu.

 14/15-03.2020r.

Sobota.

   

Wycieczka  z cyklu  „Wędrówki rodzinne z PTTK”.  

 

        Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Mariana Sydowa w Toruniu zaprasza w dniu 14. marca 2020 roku mieszkańców miasta do udziału w wycieczce krajoznawczo-pieszej w ramach popularnego cyklu „Wędrówki rodzinne z PTTK”. Spotkanie uczestników o godz. 7.20 na dworcu PKP Toruń Główny, skąd nastąpi wyjazd o godz. 7.41 do miejscowości Przyłubie (kierunek Bydgoszcz). Z Przyłubia turyści wyruszą na trasę, przez kompleks leśny Puszczy Bydgoskiej: do Jarek, leśniczówki Zielona, z zakończeniem w Kąkolu, o łącznej długości ok. 14 km. Podczas wyprawy będzie można obejrzeć i zapoznać się ze Strugą Zieloną oraz pomnikowymi dębami i miniwodospadem w okolicy leśniczówki Zielona. Wycieczkę poprowadzi przodownik  turystyki pieszej Rajmund Czechowski.

 

Struga Zielona – często nazywana Zielonką jest niezwykle interesującym ciekiem wodnym. W okresie od przybycia w 1230 roku Krzyżaków, stanowiła naturalną zachodnią granicę ich posiadłości, ofiarowanych im przez księcia mazowieckiego Konrada na lewym brzegu Wisły. Zawarty nad jeziorem Mełno w 1422 roku traktat pokojowy spowodował wchłonięcie lewobrzeżnych posiadłości krzyżackich, łącznie z zamkiem komturskim w Nieszawie przez Koronę Polską. Struga Zielona swoje źródła ma koło miejscowości Tarkowo, leżącą pomiędzy Inowrocławiem i Bydgoszczą. Przepływa przez kompleks leśny Puszczy Bydgoskiej; jej górny odcinek jest poprowadzony sztucznym przekopem, stąd nosi nazwę kanału Strugi Zielonej. Dolny odcinek strugi od leśniczówki Zielona aż do leśniczówki Dybowo przebiega w ukształtowanej przez nią dolinie, tworząc dodatkową atrakcję, głęboki i malowniczy wąwóz. Pierwotnie Struga Zielona uchodziła do Wisły na wysokości nieistniejącej dziś osady Wymysłowo; obecnie m.in. na skutek jej uregulowania i budowy ujęcia wodnego, uchodzi do Wisły na wysokości Dybowa. Całkowita długość  Strugi wynosi ca 34 km. Od średniowiecza, aż po koniec XIX wieku wody Strugi Zielonej były wykorzystywane na skalę przemysłową, do napędzania młynów wodnych. Wykorzystano przy tym dolny bieg Strugi Zielonej, od Jarek do ujścia we Wiśle, charakteryzujący się dużym spadkiem, stąd i bystrym nurtem. Istniały tam młyny wodne w: Jarkach, Kąkolu i 2 w Dybowie (Kukiełka i Chrząst). Po dawnej działalności młynów pozostały antropogeniczne zmiany rzeźby terenu.

 

                                                                                      Henryk Miłoszewski.

 

  W zwiazku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

odwołuje sie wędrówki rodzinne.