WEEKEND z OM PTTK w Toruniu.

24/25.02. 2018r.

 

Sobota.

        

  Wycieczka piesza z cyklu "Wędrówki Rodzinne z PTTK"

 

           W sobotę 24 lutego br. Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Mariana Sydowa zaprasza mieszkańców miasta na kolejną wycieczkę krajoznawczo – pieszą w ramach cyklu „Wędrówek rodzinnych z PTTK”. Wycieczka zostanie poprzedzona udziałem na 5 km trasie Parkrun (będą potrzebne kijki do marszu nordic walking). Spotkanie turystów nastąpi o godz. 8.45 przy pętli MZK na Skarpie (ul. Olimpijska). Następnie uczestnicy wyruszą na trasę: przez Małgorzatowo, Lampusz, Kaszczorek, Złotorię, Smolnik, Złotorię i zakończą w Kaszczorku (przystanek MZK). Obie trasa będą miały razem około 20 km długości. Wycieczkę poprowadzi przodownik turystyki pieszej Rajmund Czechowski.

 

Kaszczorek - W XII wieku na obecnym obszarze Kaszczorka i Złotorii, rozpościerała się  wieś Złotoria, będąca własnością biskupów kujawskich. Utworzenie w 1243 roku diecezji chełmińskiej, spowodowało częściowe wydzielenie Złotorii z diecezji kujawskiej i podporządkowanie jej nowo utworzonej diecezji. Dodatkowo podział Złotorii utrwalił się poprzez przepływającą Drwęcę, która jest naturalną granicę pomiędzy ziemiami chełmińską a dobrzyńską oraz przez granicę państwową, która funkcjonowała na rzece w różnych okresach czasu i miała duży wpływ na rozwój obu miejscowości granicę. Część historyków wywodzi obecną nazwę Kaszczorka od osadzonych na tym terenie w 1263 roku przez wielkiego mistrza krzyżackiego Anno von Sangershausen – dominikanów toruńskich. Inna część historyków wiąże powstanie Kaszczorka z osadzeniem w 1293 roku przez biskupa kujawskiego Wisława wspólnoty begardów czyli biczowników bożych. Begardzi ufundowali w Kaszczorku kościół i mały klasztor, które zostały wspomniane w dokumencie z 1318 roku. Nad begardami opiekę sprawowali toruńscy dominikanie, na co wskazują późniejsze fakty. W 1320 roku w Brześciu Kujawskim odbyła się rozprawa sądowa przeciwko begardom z Kaszczorka, wniesiona przez biskupa kujawskiego Gerwarda. W 1321 roku papież Jan XXII potwierdził wyrok z Brześcia, co oznaczało opuszczenie przez begardów Kaszczorka. Wyrok zbiegł się zapewne z erygowaniem parafii  w Kaszczorku. Od czasu powstania wsi aż do czasów rozbiorów Kaszczorek, stanowił własność biskupów włocławskich.

                                                                                                         Henryk  Miłoszewski.