NOWE WŁADZE ODDZIAŁU MIEJSKIEGO

 PTTK w TORUNIU

ZARZĄD ODDZIAŁU:

Henryk Miłoszewski Prezes Zarządu
Ryszard Kopański - Wiceprezes Zarządu ds. Gospodarczych
Marek Ruciński - Wiceprezes Zarządu ds. Programowych
Stanisław Marasek - Skarbnik Zarządu
Zdzisław Gwizdalski - Sekretarz Zarządu
Marek Bogusz - Członek Zarządu
Zdzisław Grabowski - Członek Zarządu
Teresa Karasiewicz - Członek Zarządu
Mirosława Kużel - Członek Zarządu
Tadeusz Perlik - Członek Zarządu
Wojciech Pydyn - Członek Zarządu

ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA

Julita Bąkowska - Prezes
Małgorzata Sołtysińska - Wiceprezes
Halina Gwizdalska - Sekretarz
Roman Kowalski - Członek
Barbara Pieczatowska - Członek

 

ODDZIAŁOWY SĄD KOLEŻEŃSKI

Marek Kiełbasińsk Prezes
Andrzej Czech - Wiceprezes
Hanna Czech - Członek
Marian Mizak - Członek