POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE

ODDZIAŁ MIEJSKI im. MARIANA SYDOWA w TORUNIU

87-100 TORUŃ  ul.PIEKARY 41  tel.(0-56) 622-29-21  fax.(0-56) 622-82-28

ccc

90 lecie

OM PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu.

Poniżej przedstawiamy kilkanaście fotografii z uroczystości wykonanych przez kol. Tadeusza Perlika.