POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI im. M.SYDOWA w TORUNIU

TURYSTYCZNY SZLAK ROWEROWY

TORUŃ - BYDGOSZCZ

 

Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu jest administratorem( oznakowania turystycznego szlaków) i gospodarzem wymienionych na tej stronie znakowanych szlaków turystycznych pieszych i rowerowych, opracowanych, wyznaczonych i zdokumentowanych przez zespół znakarzy szlaków PTTK w terenie i odnawianych od 1971 roku. Oddział Miejski PTTK w Toruniu oraz Henryk Miłoszewski, autor treści poszczególnych opisów szlaków, posiadają prawa autorskie i pokrewne związane z wymienionymi szlakami. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych kopiowanie, przepisywanie, przetwarzanie maszynowe, elektroniczne, rozpowszechnianie w całości lub fragmentaryczne tekstów opisów historyczno – krajoznawczych ( w tym kilometrażu, nazwy, przebiegu i wykazów szlaków ) oraz zdjęć, bez wiedzy i zgody ich autorów jest zabronione.

 

 

 

 

 SZLAKU

 

Turystyczny szlak rowerowy: Toruń - Bydgoszcz wyznaczony został w maju 2003r. przez zespół: Zbigniew Boroński, Marek Kiełbasiński i Waldemar Wieczorkowski.

    Szczegółowy opis szlaku przedstawiony w ramce powyżej przygotowany został na podstawie przewodnika turystyczno-krajoznawczego po tym szlaku wydanego przez Oddział Miejski PTTK w Toruniu ze środków finansowych Urzędu Miasta w Toruniu opracowanego kartograficznie przez Iwonę i Jarosława Bartczak.

    Autorami tekstów przewodnika są Henryk Miłoszewski i Waldemar Wieczorkowski. Fotografie wykonał Henryk Miłoszewski.  W przewodniku wykorzystano mapę administracyjno-turystyczną województwa kujawsko-pomorskiego wydaną przez Wydawnictwo BIK w Pile. Otwarcie szlaku nastąpiło w dniu 1.06.2003r.