POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI im. M.SYDOWA w TORUNIU

TURYSTYCZNY SZLAK ROWEROWY

TORUŃ - BYDGOSZCZ

 

SKRÓCONA CHARAKTERYSTYKA SZLAKU

 

    KM  (narastająco)      CHARAKTERYSTYCZNE  PUNKTY NA TRASIE                                                                          KM  (malejąco)