BIURO PROGRAMOWE ODDZIAŁU

87-100 TORUŃ, ul. PIEKARY 41, 

tel.(0-56) 622-29-21,  e-mail om.pttk@gmail.com

 

Biuro czynne: 

  Od 01 września biuro czynne w godz. 8:00 - 16:00.

Zakres działalności:

  udzielanie informacji o imprezach, wycieczkach i obozach organizowanych przez Oddział,

  przyjmowanie zapisów na imprezy i wycieczki organizowane przez Oddział,

  udzielanie informacji o imprezach odbywających się w regionie,

  kompleksowa obsługa członków i działaczy Towarzystwa (m.in. zapisy, przedłużanie ważności legitymacji członkowskich i kadry programowej, pomoc przy imprezach),

  przyjmowanie do weryfikacji książeczek turystyki kwalifikowanej (OTP, KOT, MOT, TM, OInO, GOT) oraz innych odznak (tj. ROK, Turysta-Przyrodnik, Siedmiomilowe Buty, Miłośnik Twierdzy Toruń),

  rozprowadzanie książeczek i odznak turystyki kwalifikowanej,

  udostępnianie (na miejscu) zbiorów turystyczno-krajoznawczych,

  udzielanie informacji turystycznej w zakresie:

- krajoznawstwa, ochrony zabytków i przyrody,

- turystyki kwalifikowanej,

- przebiegu szlaków turystycznych w regionie,

- walorów krajoznawczo-turystycznych regionu,

  kompleksowa obsługa Komisji Statutowych działających w Oddziale,

  rozprowadzanie legitymacji członkowskich PTTK (uzyskanie nowej legitymacji członkowskiej PTTK stanowiącej jednocześnie kartę rabatową PTTK wymaga dostarczenia 2 fotografii),

  rozprowadzanie materiałów krajoznawczych i turystycznych (mapy, foldery, opisy szlaków turystycznych itp.).

 

     W sprzedaży dostępne są m.in.: