ODZNAKA KRAJOZNAWCZA

MIŁOŚNIK TWIERDZY TORUŃ


REGULAMIN ODZNAKI:


W 2000 r. działacze społeczni Oddziału Miejskiego PTTK w Toruniu wyznaczyli pieszy szlak turystyczny "Forteczny" w kolorze czarnym, który praktycznie prowadzi do poszczególnych fortów zewnętrznego pierścienia twierdzy. Początek szlaku znajduje się przy Biurze Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK na Placu Rapackiego 2, a koniec przy dworcu PKP Toruń Główny na ul. Kujawskiej. Długość wyznaczonego szlaku wynosi 44 km.

Zapraszamy na wędrówkę tym szlakiem.

Powrót do strony głównej