POLSK               POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI

                                               im. M. SYDOWA w TORUNIU.

 
 

 

           TURYSTYCZNY SZLAK ROWEROWY

           CZERNIKOWO - MAZOWSZE - TRUTOWO -STEKLIN -  CZERNIKOWO.

 

 

 

 

   W dniu 9 maja 2009 r. podczas inauguracji obchodów 700 – lecia Czernikowa uroczyście otwarto kolejną trasę turystycznego szlaku rowerowego w kolorze niebieskim. Szlak powstał w oparciu o współpracę Oddziału Miejskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego im. Mariana Sydowa w Toruniu ze Szkołą Podstawową im. K.K. Baczyńskiego i Urzędem Gminy w Czernikowie. Trasa szlaku prowadzi z Czernikowa, przez Jackowo, Steklinek, Hornówek, Mazowsze, Trutowo, Wolę, Niedźwiedź, Steklin, Osówkę, z zakończeniem w Czernikowie. Długość szlaku wynosi 35 km. Na oznaczenie przebiegu trasy szlaku składają się tabliczki o wymiarach 15 x 15cm lub malowane znaki o wymiarze 20 x 20cm, na których przedstawiony jest rower a pod nim prostokątny pasek w kolorze szlaku, czyli niebieski. Zamiast paska niekiedy wprowadzona jest strzałka informująca o skręcie lub tylko dwa razy na danym szlaku – kółko, oznaczające początek i koniec szlaku. Otwarty szlak jest przeznaczony dla młodzieży i osób dorosłych – mieszkańców gminy Czernikowo, jednocześnie umożliwia aktywny wypoczynek na rowerze, popularyzuje walory krajoznawczo – turystyczne terenu, edukuje pod kątem bogatej i wspaniałej historii miejscowości gmin: Czernikowo i Kikół oraz prowadzi do poszczególnych obiektów w terenie.

      Skrócona  charakterystyka  szlaku.

                                                                                      

Km narastająco

Charakterystyczne punkty na szlaku

Km malejąco

0,0

Czernikowo

35

3,6

Jackowo

31,4

6,5

Steklinek (dwór)

28,5

9,6

Hornówek (dwór)

25,4

13,2

Mazowsze (centrum wsi)

21,8

15,2

Kijaszkowo (centrum wsi)

19,8

18,5

Trutowo (klasztor)

16,5

21,5

Wola (centrum wsi)

13,5

23,5

Niedźwiedź (dwór)

11,5

25

Niedźwiedź (agroturystyka – „Niedźwiedzi Jar”)

10

27

Steklin (dwór)

8

28,5

Steklin - Szkleniec

6,5

29,5

Osówka (kaplica)

5,5

32

Witowąż (karawaka)

3

33,5

Wygoda

1,5

35

Czernikowo

0

  Zapraszamy i życzymy szerokiej drogi !

 

 

 

(0,0km) Czernikowo – duża wieś, siedziba gminy. Pierwsza wiadomość historyczna o wsi pochodzi z 1309 r., w którym ówczesny właściciel wsi biskup płocki Jan „Wysoki” ustalił wysokość dziesięciny płaconej ze wsi Łążyn oraz Obrowo na rzecz parafii czernikowskiej. W połowie XVI wieku część sołecką posiadał Wojciech Borzymski, a we wsi funkcjonował młyn. Parafia czernikowska obejmowała w tym samym czasie 11 wsi: Czernikowo, Czernikówko, Mień, Miszek, Nowogródek, Obrowo, Osówkę, Steklin, Witowąż, Włęcz i Zębówiec. W 1595 r. wieś obejmowała powierzchnię 36 łanów t.j. ca 594ha. Od średniowiecza do 1789 r. część wsi należała do biskupów płockich. W 1674 r. częściowo należała do szlachty dobrzyńskiej: Marcina Radziemskiego, Jakuba Kozierowskiego, Macieja Mazowieckiego, Franciszka Nałęcza oraz Sumowskiego.  Według wizytacji generalnej z 1775 r. przeprowadzonej w parafii Czernikowo, wynikało, „...że parafia obejmowała 12 wsi z przyległościami: Bartoszewo, Czernikowo, Czernikówko, Nowogródek, Obrowo, Osówkę, Skrzypkowo z Gutowem, Steklin, Steklinek, Witowąż, Włęcz i Zębówiec...”. W okresie następnego półwiecza na terenie parafii powstały, ale też i zanikały różne osady i kolonie. Taki los spotkał m.in. osady Koczmecz, Krzykomy, Miszek, Nowy Świat i Wieprzeniec. Pod koniec XVIII w. w 1789 roku właścicielem części Czernikowa był hrabia Antoni Norbert Nałęcz, wspólnie ze swoją małżonką Heleną z Zielińskich. Hrabia Nałęcz to barwna postać; od 1774 r. piastował liczne urzędy szlacheckie m.in. miecznika, wojskiego,  łowczego i podstolego dobrzyńskiego oraz łowczego i stolnika rypińskiego. W 1778 r. szlachecki sejmik lipnowski wybrał Nałęcza  marszałkiem szlachty dobrzyńskiej a sejmik w 1788 r. wybrał jako posła na Sejm Wielki. W okresie Księstwa Warszawskiego Antoni Norbert Nałęcz  był członkiem Departamentowego Sądu Apelacyjnego z siedzibą w Płocku oraz marszałkiem sejmiku powiatu lipnowskiego.  Po śmierci Antoniego Nałęcza w 1823 r. kolejnymi właścicielami majątku zostali jego córka – Brygida, zamężna z Kwirynem Zielińskim, herbu Świnka. Drogą koligacji rodzinnych majątek przejęła  – jedna z najbardziej zasłużonych rodzin ziemiańskich ziemi dobrzyńskiej, jednak w 1846 r. po śmierci męża Kwiryna  Brygida Zielińska majątek sprzedała. W 1863 r. część Czernikowa należała do Ignacego Szczawińskiego, który wspomagał powstańców styczniowych. Po przegranym zrywie niepodległościowym władze carskie skazały Szczawińskiego na  zsyłkę na Syberię. W końcu XIX w. dworskie grunta obejmowały obszar prawie 1300 morgów a we wsi znajdowały się: karczma, wiatrak i olejarnia. W latach 1900 – 1905 majątek dworski został częściowo rozparcelowany, pozostawiono tylko resztówkę. W 1927 r. właścicielem 228ha powierzchni dworskiej  był Antoni Stachowski. Ciekawostki krajoznawcze: kościół parafialny św. Bartłomieja, z około 1370 r., gotycki, powstał z fundacji biskupów płockich. Świątynię przebudowano w XVII w. oraz w 1719 r. i 1798 r. odnowiono jej wnętrza. Wewnątrz kościoła tablice nagrobne m.in.: Jana i Feliksy Nosarzewskich, Anastazego Szatkowskiego, Kwiryna Zielińskiego. Obok kościoła jest usytuowana plebania w stylu dworkowym z połowy XIX w., murowana z cegły z dachem siodłowym. Na szczególne zainteresowanie zasługują dwa cmentarze rzymsko – katolickie z grobowcami dawnych właścicieli ziemskich jeden tuż przy kościele z  m.in.: Romockich, Radwańskich i Prądzyńskich oraz drugi we wsi z grobowcami: Podoskich, Ostrowskich,  Wierzbowskich, Górskiego i Urbańskiego oraz Góreckich.

                     

   << Czernikowo kościół.

   Czernikowo-kamienie młyńskie przed szkołą  >>

                    

(3,6km) Jackowo osada powstała w 1 połowie XVIII w. Przed 1823 r. osada należała do Antoniego Norberta Nałęcza, a od 1823 r. do jego syna Piotra. Od połowy XVIII w. funkcjonowała kaplica ewangelicka, a od 1918  r. szkoła ewangelicka. W 1880 r. we wsi było 18 domów mieszkalnych  z 97 mieszkańcami. Cała wieś posiadała 437 morgów gruntów. W okresie międzywojennym w 1936 r. ewangeliccy mieszkańcy Jackowa podlegali filiałowi parafii ewangelicko – augsburskiej, która znajdowała się w Osówce, obejmującego: Jackowo, Morgowo i Skrzypkowo. Ciekawostki krajoznawcze: w polu, w części północno – zachodniej wsi usytuowany jest cmentarz ewangelicki z początku XX w. Na cmentarzu pozostałości kilku tumb i ślady mogił.

(6,5km) Steklinek wieś. W XIV w. była własnością Filipa, Jana i Miecława z rodu Doliwów. W 1532 r. część należała do Andrzeja Zawiszy, a w 2 połowie XVI w. do M. Brzezińskiego, Pawła Łochockiego, herbu Junosza oraz Mikołaja i Pawła Nałęczów. Pod koniec XVII w. w 1690 r. Steklinek należał do Pawła  Sierakowskiego, który zmarł w 1711 r. Sierakowski był skoligacony z Działyńskimi, poprzez małżonkę Teresę Działyńską. W połowie XVIII w. majątek należał do Kazimierza Antoniego, a następnie do Gabriela Wojciecha – Nałęczów. Około 1789 r. majątek przejął na własność Antoni Norbert Nałęcz, do którego od 1776 r. należało już Zębowo (po stryju Gabrielu). Antoni Nałęcz skutecznie pomnożył majątek, nabywając w 1792 r. od Antoniego Karwosieckiego majątek Hornówek, w 1793 r. Czernikówko (po swoim stryju Józefie) oraz w 1798 r. od Bonawentury Paprockiego majątek Mazowsze. Po jego śmierci w 1823 r. dobra obejmujące Steklinek z przyległością Jackowo oraz Niedźwiedź odziedziczył syn Piotr Nałęcz. Po śmierci syna Piotra Nałęcza około 1848 r. dobra odziedziczyły dzieci: Józef Kajetan, Waleria Katarzyna oraz Karolina. Wspólne rządy doprowadziły do upadku, zadłużenia i licytacji majątku, który w 1852 r. nabył brat Piotra, Michał Nałęcz. W 1870 r. po zmarłym Michale Nałęczu doszło do podziału majątku pomiędzy jego dziećmi: Antonim, Mścisławem, Józefą i Marią. Rodzeństwo zawarło ugodę, na mocy której w zamian za renty i uzyskane kapitały dobra steklineckie odziedziczył Mścisław Nałęcz, syn Piotra. Mścisław Nałęcz był żonaty z Antoniną z Piwnickich, po śmierci której  w 1880 r. wykupił od rodzeństwa Piwnickich – dobra Kikół. W 1880 r. tytułem rekompensaty za część Kikoła, Steklinek przejęła siostra Antoniny – Bronisława z Piwnickich. Antonina była żoną  Zygmunta Sumińskiego, z którym rozwiodła się. W 1890 wyszła powtórnie za mąż, za hrabiego Witolda Bnińskiego. W latach 1890 – 1910 majątek o powierzchni około 1.200 morgów należał do Bnińskich. W 1910 r. majątek nabył od Bnińskich – Leon Karol Lissowski właściciel innego, nieopodal leżącego majątku – Kijaszkowo. W 1931 r. po śmierci Leona, majątek obejmujący 627ha ziemi odziedziczyła wdowa Maria Lissowska. W połowie lat 30 – tych XX w. zadłużony majątek przejęło Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, które w 1937 r. przeznaczyło 502ha ziemi do parcelacji. W 1938 r. Skarb Państwa rozparcelował resztówkę dworską o powierzchni 96ha, w tym około 68ha powierzchni jeziora Steklin. Ciekawostki krajoznawcze: dwór – dawny spichlerz dworski, przebudowany, z końca XIX w.; park dworski z 2 połowy XIX w. z 30 gatunkami drzew i krzewów; dawna zabudowa folwarczna ( spichlerz z oborą, stodoła i suszarnia cykorii) oraz kapliczka przydrożna z 1934 r.

 

(9,6km) Hornówek wieś. Założona na początku XVIII w. i wymieniona podczas przeprowadzonej w 1781 r. wizytacji parafii Mazowsze. W 2 połowie XVIII w. utworzono majątek ziemski, którego właścicielem w 1789 roku był Gabriel Antoni Karwosiecki, syn Stanisława. W 1792 r. od Gabriela  Karwosieckiego nabył majątek hrabia Antoni Norbert Nałęcz. Po śmierci Antoniego Hornówek odziedziczyła córka Salomea Nałęcz, która wyszła za mąż za Ludwika Borzewskiego, właściciela rozległych dóbr Ugoszcz. Po śmierci Salomei Borzewskiej majątek nabył Andrzej Budzyński. W 1880 r. folwark obejmował 420 morgów gruntów, w tym 242 morgów ziemi ornej. W Hornówku było wtedy 7 budynków mieszkalnych, zamieszkałych przez 49  mieszkańców, a nad rzeczką Niedźwiadką działał młyn wodny. Na początku XX w. stanowił własność Feliksa Kaweczyńskiego, a następnie od 1918 r. Wojciecha i Zofii Kaweczyńskich. W 1929 r. majątek obejmował 316ha powierzchni. Przed wybuchem II wojny światowej  Hornówek należał do Jana Kaweczyńskiego, który zaginął bez wieści podczas wojny. Ciekawostki krajoznawcze: eklektyczny dwór z resztkami bramy wjazdowej z 2 połowy XIX w. Wieś została wymieniona w korespondencji Fryderyka Chopina, który z pewnością przebywał w tutejszym dworze na zaproszenie Borzewskich.

 

      << Hornówek dwór.

(13,2km) Mazowsze – wieś. W 1223 r. należała do komesa Boguszy Miecławica, dużego właściciela co najmniej 25 wsi. W 1379 r. była własnością Tomisława z Mazowsza, kasztelana słońskiego. W 1547 r. część wsi posiadało rodzeństwo Działyńskich. W tym czasie we wsi istniał młyn wodny o dwóch kołach, zatrudniający 2 młynarzy. W 1694 r. parafia mazowiecka obejmowała: Kijaszkowo, Kijaszkowiec, Liciszewy, Mazowsze, Niedźwiedź, Paskowo, Piotrkowo oraz Świętosław. W następnym stuleciu do parafii włączono nowo powstałe wioski Hornówek i Morgowo. Prawie do końca XVIII w. wieś miała po kilku właścicieli, dopiero od 1798 r. poszczególne części zaczął scalać Antoni Norbert Nałęcz. Po jego śmierci w 1823 r. majątek drogą koligacji rodzinnych (córka Antoniego – Teresa wyszła za mąż za Bernarda Smoleńskiego) przeszedł do Smoleńskich. Od 1842 do 1865 r. kolejnym właścicielem majątku był Ludwik Smoleński, syn Bernarda, żonaty z Walerią z Nałęczów. W 1919 r. majątek mazowiecki nabył Ignacy Karnkowski, syn Konstantego. Ignacy wkrótce zmarł (1928 r.), a jego majątek odziedziczyły dzieci. W 1929 r. majątek posiadał 504ha powierzchnię. Zadłużony majątek rozparcelowano częściowo w 1935 r., jego ówczesnym właścicielem był Jan Adam Karnkowski. W latach 1935 – 1936  Towarzystwo Kredytowe Ziemskie dodatkowo wystawiało majątek na licytację. Ciekawostki krajoznawcze: kościół parafialny św. Marcina, neogotycki, wzniesiony z cegły w latach 1900 – 1901, w miejscu poprzedniego drewnianego; cmentarz rzymsko – katolicki z grobowcami Dmochowskiego, Baranowskiej oraz kaplicą grobową Lissowskich; pomnik mieszkańców zamordowanych podczas II wojny światowej. 

    << Mazowsze kościół.

      Mazowsze pomnik W. J. Dmochowski   >>

(15,2km) Kijaszkowo – wieś. W 1 połowie XV w. własność rodu Doliwów, m.in. Piotra z Kijaszkowa, który występuje w 1434 r. podczas sejmiku dobrzyńskiego oraz Boguszy z Kijaszkowa, podczaszego dobrzyńskiego, wymienianego w latach 1439 - 1448. W 1673 r. Kijaszkowo oraz pobliski Kijaszkowiec należały do Tomasza Rutkowskiego, herbu Pobóg. W 2 połowie XVII w. jest to majątek szlachecki należący do jednej z najbogatszych rodzin w ziemi dobrzyńskiej – Działyńskich herbu Ogończyk. W 1683 r. jako właściciel występuje Zygmunt Działyński, wojewoda kaliski. W XVIII w. majątek był własnością m.in. generała Ignacego Józefa Działyńskiego, wojewody kaliskiego, a następnie Stanisława Działyńskiego, syna Ignacego. Ten ostatni po 1789 r. sprzedał Kijaszkowo Michałowi Łukowskiemu. Po śmierci Michała Łukowskiego w 1819 r. dziedziczyły jego dzieci, jednak dopiero w 1823 r. w wyniku działów rodzinnych samodzielnym właścicielem został syn Mikołaj Nikodem Łukowski, który wkrótce na wzniesieniu opadającym do jeziora wzniósł pałac w stylu klasycystycznym. W 1838 r. Honorata Łukowska, żona Mikołaja sprzedała majątek Antoniemu Mieszkowskiemu, który 4 lata później zbył go Fryderykowi Augustowi Schulbach. W 2 połowie XIX w. jako własciciel występuje Bolesław Lasocki. W 1903 r. majątek Kijaszkowo nabył Leon Karol Lissowski, po którym od 1931 r. dziedziczył syn Karol Lissowski. W 1929 r. majątek obejmował 584ha ziemi. Leon Karol i Helena Lissowscy byli  fundatorami kościoła parafialnego w Mazowszu. Ostatni właściciel Karol Lissowski został  zamordowany przez hitlerowców w obozie koncentracyjnym  w Oświęcimiu. Pałac został w latach 20 – tych XX w. znacznie przebudowany przez Lissowskich, niestety pół wieku później został doprowadzony do ruiny i rozebrany. Ciekawostki krajoznawcze: park dworski w typie krajobrazowym pochodzi z połowy XIX w. Kapliczka przydrożna, murowana z figura Matki Boskiej, wystawiona po 1945 r. - usytuowana w pobliżu bramy wjazdowej do parku. Jezioro Kijaszkowskie, zwane również Mazowsze, leży poniżej miejscowości, posiada powierzchnię ponad 30ha.

  << Kijaszkowo - trakt napoleoński.

(18,5km) Trutowo wieś. W latach 1399 – 1402 właścicielem wsi był Mikołaj z Trutowa herbu Ogończyk, chorąży dobrzyński, po którym dziedziczył syn, również Mikołaj. Wieś do połowy XVI w. znajdowała się w posiadaniu Ogończyków, ostatnim przedstawicielem rodu była Anna, żyjąca w latach 1520 – 1547. Poprzez małżeństwo z Janem Szrobskim majątek przeszedł w ręce Szrobskich, szlachty kujawskiej. Na przełomie XVII i XVIII w. część wsi należała do Jana Rętwińskiego, którą w 1717 r. przekazał karmelitom trzewiczkowym z nieodległego  klasztoru w Oborach, których zobowiązał do wzniesienia kościoła i klasztoru w Trutowie. W XVI w. we wsi znajdowała się osada młyńska, która w latach 1775 – 1789 stanowiła własność karmelitów. Ówczesny młyn wodny nazywano Trutowskim młynem. W 1738 r. karmelici wznieśli kościół św. Anny, a w kilka lat później również zabudowania klasztorne.  W 1835 r. po zamknięciu kościoła w Woli, erygowano parafię w Trutowie. W 2 połowie XIX w. majątek trutowski należał do Tymoteusza Myśliborskiego. Za czynne poparcie udzielane powstańcom styczniowym przeniesiono karmelitów do Obór, pozostawiając na miejscu tylko jednego z braci – Norberta Sobczyńskiego, sprawującego opiekę nad kościołem i klasztorem do swojej śmierci. Po konfiskacie majątku karmelickiego w 2 połowie XIX w. w Trutowie utworzono majorat rządowy. Majątek w okresie międzywojennym posiadał Niemiec Karol Lotze, który był jego właścicielem do 1945 r. W okresie międzywojennym majątek obejmował powierzchnię 101 ha. W 1927 r. istniejący na rzeczce Niedźwiadce młyn wodny należał do E. Ferstera. Ciekawostki krajoznawcze: dwór z przełomu XIX i XX w., usytuowany w otoczeniu parku w typie krajobrazowym z początku XX w.

   << Trutowo - dwór.

(21,5km) Wola – wieś. W 1312 r. należała do księcia dobrzyńskiego Siemowita, natomiast w 1329 r. kolejny książę dobrzyński – Władysław w uznaniu zasług wystawił przywilej lokacyjny na Wolę kasztelanowi łęczyckiemu Pawłowi Ogonowi. Od 1413 r. wieś przejął po ojcu Mikołaju z Kutna Ogończyku – Piotr, który dał początek Wolskim. W 2 połowie XV w. jedna część wsi należała do Piotra Działyńskiego,a druga do Sędziwoja Żelskiego. W 1538 r. erygowano parafię wolską, ponownie w 1609 r. Parafia swoim zasięgiem objęła dawne posiadłości Ogończyków: Dąbrówkę, Lubin, Trutowo i Wolę. W 1741 r. były to dobra szlacheckie należące do Szymona Zielińskiego, chorążego nurskiego, po którym od 1784 r. dziedziczył syn Kajetan Zieliński. W 1835 r. został zamknięty zrujnowany kościół we Woli, siedzibę parafii  przeniesiono do sąsiedniego Trutowa. W 1825 r. majątek objął Ignacy Zieliński, który wkrótce wzniósł drewniany dwór. Obok dworu założył park w typie krajobrazowym, obejmujący porośnięty stok, opadający do przepływającej u podnóża rzeczki Niedźwiadki. W 1831 r. majątek odziedziczyli synowie Kazimierz i Wacław Zielińscy. Po śmierci Kazimierza w  1863 r. jedynym właścicielem został Wacław Atanazy Zieliński, który przebudował dwór w 2 połowie XIX w. w stylu klasycystycznym. W XIX w. w majątku były czynne browar i gorzelnia. W 1891 r. dobra zwane Wola – Wymysły, złożone były z trzech folwarków: Swobody, Woli i Wymysłów. Największy z nich – we Woli obejmował 880 morgów, kolejny Wymysły – 245 morgów oraz Swoboda – 121 morgów powierzchni. Całość dóbr uzupełniały las o powierzchni 1654 morgów, cegielnia oraz młyn wodny. W 1872 r. od Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, po bezpotomnej śmierci Wacława Zielińskiego, dobra Wola – Wymysły nabył Gustaw Zieliński – ziemianin ze Skępego. Kolejnym dziedzicem dóbr od 1885 r. został syn Jan  Nepomucen Zieliński, który w 1909 r. sprzedał całość – Kazimierzowi Różyckiemu, a ten jeszcze w tym samym roku sprzedał dobra Władysławowi Kozłowskiemu. W latach 1917 - 1920 należał on do Stefana Kostrzewskiego. W 1920 r. majątek Wola, który obejmował 441ha powierzchni kupił Aleksander Sułocki. Drewniany dwór, który stał   na  miejscu domu kultury, rozebrano na początku lat 60 – tych XX w. Ciekawostki krajoznawcze: park dworski w typie krajobrazowym z początku XIX w., dawny spichlerz dworski zaadaptowany na szkołę oraz budynek suszarni cykorii z końca XIX w.

(23,5km) Niedźwiedź – wieś. Do 1418 r. wieś była własnością rycerza Niemierzy. Po jego śmierci majątek przejął i wkrótce sprzedał Wojciech z Pleckiej Dąbrowy, kasztelan słoński. W 2 połowie XV w. należał do do syna Niemierzy – Piotra Moszczeńskiego, na początku XVI w. do Piotra Lutomierskiego, a w połowie XVI w. - Erazma Łochockiego. W 2 połowie XVII w. wyludnioną na skutek wojen szwedzkich część wsi posiadał Marcin Sumiński, herbu Bróg. W XIX w. majątek niedźwiedzki należał najpierw do Nałęczów, a następnie do Dmochowskich. Od 1913 do 1939 r. majątek był własnością Wacława Dmochowskiego, syna Władysława. W 1927 r. majątek obejmował 232ha powierzchnię. Ostatni właściciel majątku Wacław Dmochowski, tak jak wielu innych ziemian z powiatu lipnowskiego, zginął na przełomie lat 1939/1940 w Rudau, koło  Królewca. W czasie ostatniej wojny we wsi istniał obóz dla jeńców. Ciekawostki krajoznawcze: grodzisko usytuowane na cyplu jeziora Steklińskiego. Zlokalizowane na granicy gruntów należących do wsi Niedźwiedź i Steklin. Gród w tym miejscu funkcjonował od 2 połowy XII w. do początku XIII w. Wały grodziska wznoszą się na wysokość do 10 m a majdan posiada wymiary 25 x 35 metrów. Nazwa miejscowa grodziska to „Kopiec”. W 2001 r. wyprawa archeologiczna z UMK w Toruniu odkryła relikty osady z IX w. Z dna jeziora wydobyto broń, narzędzia rolnicze oraz fragmenty naczyń. We wsi znajduje się dwór z końca XIX w.

     << Niedźwiedź dwór                         Niedźwiedź grodzisko>>

(27,0km) Steklin wieś. Według dokumentu tzw. falsyfikatu mogileńskiego z 1065 r. wieś płaciła daninę klasztorowi w Mogilnie. W końcu XIV w. była własnością Marcisza. W 2 połowie XVI w. należała do Jakuba i Wojciecha Steklińskich oraz do 2 Sumińskich. W 1673 r. część wioski była własnością Krzysztofa Koryckiego, który posiadał tam – dwór. Około 1700 r. Steklin w dużej części należał do Konstantego Zielińskiego, herbu Świnka. W 1709 r. Konstanty zmarł i majątek odziedziczył rok później – Karol Zieliński, który wcześniej wziął  udział w wyprawie króla Jana III Sobieskiego na Wiedeń. W 1741 r. w wyniku działów rodzinnych majątek stekliński przejął Szymon Zieliński, syn Karola. Majątek obejmował Steklin, wsie czynszowe Nowogród i Wilcze Kąty, osady Starkówiec i Włęcz oraz młyny wodne Mień i Włęcz. Pod koniec XVIII w. majątek należał do Hieronima, Ignacego i Marcelego Zielińskich. W tym czasie dobra steklińskie (tzw. klucz konstantymoncki – od Konstantego Zielińskiego) obejmował: Dębiny, Krzywy Las, Kwirynowo, Nowogródek, Ograszkę,  Piaski, Pokrzywno, Starkowiec,  Steklin, Szkleniec, Wilcze Katy, Włęcz, Wypalonki,  Zabłocie oraz Zieloną Kępę. Na początku XIX w. kolejnym właścicielem był Jan Nosarzewski, prezes Sądu Ziemiańskiego w Lipnie. W latach 40 – tych XIX w. majątek był rozdzielony pomiędzy spadkobierców Ignacego i Marcelego Zielińskich. Od 1857 r. poszczególne części majątku rozpoczął scalać Antoni Linowski. Około 1860 r. prawa do majątku posiadało 3 właścicieli: Antoni, Ignacy i Ludwik Linowscy. W 1908 r. majątek należał do Jana, Mieczysława i Władysława Linowskich. Ostatnim przedwojennym właścicielem był Jan Linowski, który zginął na przełomie lat 1939/ 1940 w Rudau koło Królewca. Ciekawostki krajoznawcze: dwór z połowy XIX w., późnoklasycystyczny; park dworski w typie krajobrazowym z połowy XIX w. o powierzchni 8 ha z 52 gatunkami drzew i krzewów ( w tym aklimatyzowane: jedlina Douglasa, platan klonolistny i jałowiec chiński); zabudowa folwarczna ( spichlerz, brama wjazdowa, budynki magazynowe i inwentarskie )z przełomu XIX / XX w.; kapliczki przydrożne: z figurą MB Niepokalanej oraz MB Skępskiej z XX w.; jezioro Steklińskie, rynnowe o głębokości prawie 19 metrów.

 << Steklin - dwór.

  << Steklin - jezioro

                   Steklin spichlerz>>

(29,5km) Osówkawieś. Wzmiankowana już w 1371 r. W 1449 r. znaczna jej część należała do rycerza Mikołaja. W 1 połowie XVI w. należała do Mikołaja z Ossówki, wojskiego dobrzyńskiego. W 1597 r. część wsi była własnością Andrzeja Kruszewskiego, herbu Habdank, a w 1674 r. do Dadźboga Kruszewskiego. Na początku XVIII w. stanowiła własność Konstantego Zielińskiego, arcybiskupa lwowskiego. Wojska saskie spustoszyły  wieś, podobnie jak inne dobra  należące do arcybiskupa Zielińskiego. Około 1710 r. majątek dziedziczył Jakub Zieliński, brat Konstantego, który wkrótce sprzedał Osówkę przyrodniemu bratu – Karolowi. Od 1727 r. majątek rodzinny Zielińskich kolejno posiadali: Celestyn do około 1741 r., Jan i Szymon oraz od około 1789 r. Aleksander. Przez cały XIX w.   Zielińscy trzymali Osówkę w swoich rękach, najpierw gospodarował Kajetan i Marceli, następnie Józef, Gustaw oraz Józef, syn Gustawa – właściciel majątku Łążyn. Kolejny z rodu Zielińskich Jan Nepomucen   sprzedał w 1913 r. majątek Witoldowi Święcickiemu. W okresie międzywojennym obejmował 4.308 ha powierzchni, w większości składający się z terenów leśnych. W 1838 r. utworzono parafię ewangelicko – augsburską w Osówce. W 1858 r. należały do niej kantoraty w Bogucinie, Fabiankach i Łęgu – Witoszynie. Pastorami parafii byli m.in. Tetzner, Tochtermann oraz Lucjan Lewandowski. Ciekawostki krajoznawcze: budynek pastorówki z 1861 r.; dawny zbór augsbursko – ewangelicki z lat 1931 – 1933, obecnie kościół rzymsko – katolicki; domy kolonistów z końca XIX w. oraz około 300 – letni cis obok dawnej pastorówki.

  << Osówka - dawny zbór.

(32,0km) Witowąż – wieś. W połowie XVI w. należała do 4 Sumińskich, T. Balińskiego, S. Sawickiego i Z. Smarzewskiego. W 1673 r. jej właścicielem był Marcin Sumiński, herbu Bróg. W końcu XVII w. przeszła do rodziny Zielińskich. Po śmierci brata Konstantego w 1709 r. wieś odziedziczyli synowie Ludwika Zielińskiego – Jakub i Stanisław. Po działach rodzinnych, przeprowadzonych po śmierci Karola Zielińskiego Witowąż, podzielono pomiędzy dwóch braci Jana i Szymona Zielińskich. W 1789 r. wieś stanowiła własność Aleksandra Zielińskiego. Ciekawostki krajoznawcze: kapliczka przydrożna z 1949 r., trzykondygnacjowa z napisem : „Bóg, Wiara i Ojczyzna – 1949 r.” Krzyż choleryczny tzw. karawaka, ustawiona w centrum wsi, a postawiona na pamiątkę upadku Powstania Listopadowego w 1831 r. - jak głosi umieszczona tam tabliczka.

                                              << Witowąż - karawaka.

(33,5km) Wygoda – wieś. Osada powstała w 2 połowie XVIII w. Ciekawostki krajoznawcze: kapliczka z figurą Matki Boskiej Skępskiej, ufundowana po 1945 r.

(35,0km) Czernikowo wieś. Siedziba gminy, opis j/w.

 

                                          

Autor tekstu i zdjęć: Henryk Miłoszewski.

 Szlak niebieski : Czernikowo - Czernikowo.

 

                                 

          

Szlaki  rowerowe