INAUGURACJA SZLAKU ROWEROWEGO

TORUŃ - WŁOCŁAWEK

Niedziela 30 maja 2004r.  

  Szlak rowerowy  TORUŃ - WŁOCŁAWEK  wyznaczony został przez działaczy programowych Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego z Torunia i Włocławka i prowadzi m.in. przez Czerniewice, Brzozę Toruńską, Otłoczyn, Ciechocinek, Raciążek, Nieszawę, Przypust, Wólne, Włoszycę, Gąbinek do Włocławka – Zazamcze.

 Cała trasa jest odpowiednio oznakowana „znakami” turystycznego szlaku rowerowego w kolorze czerwonym. Do oznaczenia szlaku użyto metalowych tabliczek, które zawieszono na metalowych lub drewnianych słupach; część znaków jest namalowana na drzewach. Drogi, którymi jest poprowadzony szlak turystyczny posiadają różne stany nawierzchni. Będą to więc drogi asfaltowe, polne, leśne, żwirowe a także i kamieniste. Odcinki zapiaszczone zostały specjalnie utwardzone tak, aby nie sprawiały większych kłopotów z przejazdem. Długość nowego szlaku wynosi 63km.

Szlak ukazuje walory turystyczno-krajoznawcze miejscowości położonych na trasie oraz sąsiadujących z nim. Jednak organizatorzy i budowniczowie szlaku na pierwszym miejscu stawiają bezpieczeństwo turystów rowerowych separując w miarę możliwości ruch rowerowy od ruchu samochodowego.  

Nowa trasa rowerowa powstała dzięki współpracy: Urzędów Miasta Nieszawy, Torunia i Włocławka, Urzędów Gmin: Lubanie, Raciążek, Waganiec i Wielka Nieszawka, Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, Nadleśnictwa Gniewkowo oraz Oddziałów: Miejskiego PTTK w Toruniu i Kujawskiego PTTK we Włocławku.

Obecnie dostępny jest szczegółowy opis tego szlaku oparty na treści niżej widocznego przewodnika

Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu jest administratorem (oznakowania turystycznego szlaków ) i gospodarzem wymienionych na tej stronie znakowanych szlaków turystycznych pieszych i rowerowych, opracowanych, wyznaczonych i zdokumentowanych przez zespół znakarzy szlaków PTTK w terenie i odnawianych od 1971 roku. Oddział Miejski PTTK w Toruniu oraz Henryk Miłoszewski, autor treści poszczególnych opisów szlaków, posiadają prawa autorskie i pokrewne związane z wymienionymi szlakami. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych kopiowanie, przepisywanie, przetwarzanie maszynowe, elektroniczne, rozpowszechnianie w całości lub fragmentaryczne tekstów opisów historyczno – krajoznawczych ( w tym kilometrażu, nazwy, przebiegu i wykazów szlaków ) oraz zdjęć, bez wiedzy i zgody ich autorów jest zabronione.

<< Aby zapoznać się z opisem szlaku kliknij tutaj lub na okładkę przewodnika.

opracowanego przez zespół redakcyjny w składzie: Jerzy Chudzyński, Henryk Miłoszewski i Waldemar Wieczorkowski.

Henryk Miłoszewski