WEEKEND z OM PTTK w Toruniu

 29.11.2023r. i  02.12.2023r.

 

Środa 29.11.2023.r. 

 

Wycieczka  z cyklu „60+z PTTK”.

 

        LXVIII wycieczka z cyklu "60+z PTTK" - 29.11.2023 r.

              We środę 29 listopada 2023 r. Komisja Turystyki Pieszej przy Oddziale Miejskim PTTK

im. Mariana Sydowa w Toruniu zaprasza mieszkańców miasta w przedziale wiekowym 60+ do udziału w wycieczce pieszej z cyklu "60+ z PTTK".

Spotykamy się o godz. 10.00 przy pl. Armii Krajowej.
Celem wycieczki będzie poznanie pozostałych obiektów O.K. Znam Toruń - cz. 3.
Długość przejścia wyniesie ok. 5 km.
Wycieczkę poprowadzi przodownik turystyki pieszej PTTK Teresa Karasiewicz.

 

Sobota 02.12.2023.r. 

 

Wycieczka  z cyklu „Wędrówki rodzinne z PTTK”.

 

      W dniu 02 grudnia 2023 roku Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego im. Mariana Sydowa w Toruniu zaprasza mieszkańców miasta i regionu do udziału w kolejnej wyprawie krajoznawczo – pieszej w ramach popularnego cyklu „Wędrówki rodzinne z PTTK”. Spotkanie turystów o godz. 7.30 na dworcu PKP Toruń Wschodni, skąd o godz. 7.42 nastąpi wyjazd do Chełmży (kierunek Grudziądz). Trasa wycieczki będzie wiodła z Chełmży, przez Kończewice, Warszewice, Biskupice, do Pigży. Długość przejścia pieszego wyniesie około 16 km. Wyprawę poprowadzi przodownik turystyki pieszej PTTK Jacek Orłowski.

Warszewice – wieś na ziemi chełmińskiej, wzmiankowana w dokumencie księcia Konrada Mazowieckiego z 1222 roku, w którym przekazał Warszewice (Wars) wraz z innymi grodami i wioskami biskupowi pruskiemu Chrystianowi. W XIV wieku była to wieś czynszowa  Zakonu należąca administracyjnie do komturstwa papowskiego, później od 1505 roku stała się własnością biskupów chełmińskich. Około połowy XVII wieku Warszewice występują jako własność szlachecka należąc kolejno do Warzyńskich, Bystramów, Tomaszewskich i Bagniewskich. W 1. połowie XIX wieku majątek warszewicki należał do Płacheckich, Kruszyńskich i Kobylińskich. Od 1838 roku stanowił własność Heinricha von Bornsteadt, od którego w 1850 roku drogą  kupna przeszedł do Alfreda Zawiszy Czarnego. Po śmierci Alfreda majątkiem gospodarowała wpierw żona Zofia a następnie ich córka Władysława, która wyszła za mąż za Władysława Hulewicza. W 1895 roku Warszewice posiadały 16 domów mieszkalnych i 256 mieszkańców. Właściciele majątku specjalizowali się w hodowli bydła rasy Bern – Stimmenthaler.  Hulewiczowie posiadali majątek warszewicki do 1942 roku. W latach 1943 – 1944  dwór przeznaczono na szkołę – internat dla paramilitarnej organizacji służby kobiet. Podczas okupacji niemieckiej zbiory historyczne i pamiątki rodzinne te najcenniejsze zostały zabezpieczone przez historyka niemieckiego i wywiezione do muzeum w Berlinie. Część zbiorów ocalała i znajduje się w rękach potomków Hulewiczów – rodziny Skarżyńskich. Postać Alfreda Zawiszy Czarnego jest nieodwracalnie  związana z dziejami Warszewic. Alfred urodził się 12 grudnia 1811 roku w rodzinie ziemiańskiej w łowickiem i mając dwóch braci: starszego Artura i młodszego Augusta. Po wybuchu Powstania Listopadowego przerwał studia na Uniwersytecie Warszawskim wstępując łącznie z bratem Arturem w szeregi powstańcze. Po klęsce powstania znalazł się w Belgii, gdzie wstąpił do armii belgijskiej (razem z Kalikstem Boszewskim  z  Ugoszcza). Jego brat Artur wrócił do Polski, gdzie próbował wspólnie z innymi wywołać kolejne powstanie. Artur Zawisza Czarny był też członkiem organizacji „Zemsta Ludu”. Schwytany w 1833 roku został przez Rosjan stracony w Warszawie (dziś jest to plac Artura Zawiszy). Armię belgijską  Alfred  Zawisza Czarny opuścił w 1847 roku w randze kapitana. Już w 1842 roku przebywając u krewnych Działowskich w dobrach turznieńskich dowiedział się o możliwościach zakupu majątku Bornstead`a w Warszewicach. Po uzyskaniu zgody władz pruskich nabył go w 1850 roku i na stałe tam się osiedlił. Od 1952 roku był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W majątku wprowadził najnowocześniejsze metody uprawy ziemi oraz jako jeden z pierwszych zastosował odwadnianie gruntów ornych. Po wybuchu Powstania Styczniowego wspierał materialnie powstańców m.in. organizując transporty szybkostrzelnej broni. Był współtwórcą Towarzystwa – Rolniczo – Przemysłowego w powiecie toruńskim, a na zebraniu w 1867 roku został jego przewodniczącym. Alfred Zawisza Czarny zmarł 13 maja 1878 roku.   Pochowany został w rodzinnym grobowcu na cmentarzu w Chełmży.

 

                                                                                                             Henryk Miłoszewski.