NOWE WŁADZE ODDZIAŁU MIEJSKIEGO

 PTTK w TORUNIU

ZARZĄD ODDZIAŁU:

Henryk Miłoszewski Prezes Zarządu
Zdzisław Grabowski - Wiceprezes Zarządu ds. Gospodarczych
Marek Ruciński - Wiceprezes Zarządu ds. Programowych
Wojciech Pydyn - Skarbnik Zarządu
Patryk Staniszewski - Sekretarz Zarządu
Teresa Karasiewicz - Członek Zarządu
Hanna Czech - Członek Zarządu

ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA

Julita Bąkowska - Prezes
Małgorzata Sołtysińska - Wiceprezes
Halina Gwizdalska - Sekretarz
Bożena Bekas - Członek
Barbara Pieczatowska - Członek

 

ODDZIAŁOWY SĄD KOLEŻEŃSKI

Andrzej Czech Prezes
Marian Mizak - Wiceprezes
Jacek Joachimiak - sekretarz
Jacek Orłowski - Członek
Roman Kowalski - Członek