CZŁONKOSTWO PTTK       

Co należy zrobić, aby zostać członkiem PTTK?

Aby zostać członkiem PTTK należy : 

  zgłosić się do siedziby Oddziału Miejskiego PTTK w Toruniu przy ul. Piekary 41,

 wypełnić deklaracje członkowską i dostarczyć 1 zdjęcia,

opłacić wpisowe (jednorazowo) w kwocie 20 zł. studenci, emeryci i renciści    oraz 10 zł (pozostali). Dzieci i młodzież szkolna do ukończenia szkoły ponad   gimnazjalnej, opłacają wpisowe( jednorazowo) w wysokości 8 zł.

 opłacić składkę roczną normalną w wysokości 65 zł., ulgową 40 zł. ,30 zł. ulgową dla młodzieży szkolnej oraz składkę ulgową dla młodzieży szkolnej wstępującej w drugiej połowie roku (od września) w wysokości 20 zł –  opłaconą za okres od 1 września do 31 grudnia 2018 roku.

 

  

Co daje członkostwo PTTK? Członkostwo PTTK daje: 

 legitymację - kartę rabatową na podstawie której można uzyskać rabaty 5-20% w zależności od podpisanej umowy w schroniskach, domach turysty i wycieczkowych, hotelach, księgarniach, punktach prowadzących różne usługi, itp. wymienionych w Informatorze Karty Rabatowej na 2011r.,

 możliwość korzystania z różnych form wypoczynku i turystyki kwalifikowanej na preferencyjnych warunkach - niższe wpisowe,

10% rabat PKL na przejazdy i pobyty w Zakopanem - szczegóły,

 możliwość uczestniczenia w życiu organizacji związanej z turystyką kwalifikowaną, krajoznawstwem, ochroną przyrody, i opieką nad zabytkami,

 ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie organizowanych wycieczek, rajd ów i imprez turystycznych w trakcie roku kalendarzowego - szerzej o ubezpieczeniach

LEGITYMACJA PTTK       

Zarząd Główny PTTK uchwałą nr 162/XIV/2001r.  wprowadził nową legitymację członkowską PTTK, która jest jednocześnie kartą rabatową PTTK. Znaczek hologramowy jest potwierdzeniem opłacenia składki członkowskiej PTTK i ważności karty rabatowej PTTK w okresie od 1.01. do 31.12. danego roku.