Powrót do strony głównej

KALENDARZ IMPREZ I WYCIECZEK

   TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYCH

organizowanych w 2022r. przez Oddział Miejski PTTK w Toruniu.

(w układzie chronologicznym)               wg rodzaju imprez

Powrót do strony głównej