SEJMIK 

PREZESÓW ODDZIAŁÓW PTTK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

to porozumienie Prezesów Oddziałów PTTK podpisane w dniu 8 grudnia 1998r. 

w celu stworzenia jednolitej reprezentacji Towarzystwa wobec władz 

administracyjnych i samorządowych województwa kujawsko-pomorskiego.

Skład sejmiku stanowią wszyscy Prezesi Oddziałów PTTK działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 

PREZYDIUM SEJMIKU:

Henryk Miłoszewski Przewodniczący Sejmiku (Toruń)
Ryszard Seidel - Członek (Bydgoszcz)
Andrzej Tyrjan - Członek (Włocławek)

Siedziba :  Oddział Miejski im. Mariana Sydowa w Toruniu, ul. Piekary 41     

 tel. (0-56) 622-29-21   e-mail  biuro.om@pttk.torun.pl 

Terminy spotkań :  raz w kwartale

Jednocześnie na szczeblu województwa kujawsko-pomorskiego powstały następujące komisje turystyki, zespoły oraz rady :

WYKAZ ODDZIAŁÓW PTTK

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO