Marian Sydow - patron OM PTTK w Toruniu

 działacz społeczny (1890-1948)

Urodził się 2 lipca 1890 roku w rodzinie Józefa i Bronisławy Sydow w Szamotułach. Miał starszego brata Edwarda - autora bibliografii Fryderyka Chopina. Maturę uzyskał w 1908 roku w Starogardzie Gdańskim, studia z zakresu bibliotekarstwa i drukarstwa rozpoczął w Lipsku. Następnie w 1911 roku przerywa kształcenie udając się na konty­nent południowo - amerykański do Chile. Obejmuje funkcję sekretarza Polskiego Koła Kulturalnego im. Ignacego Domeyki. 

W latach 1915-20 był nauczycielem, jednocześnie kształcąc się na Uniwersytecie Chilijskim z zakresu języka i literatury hiszpańskiej. Na początku 1920r wraca do kraju do Mogilna, aby wiosną 1921 r objąć stanowisko redaktora w "Słowie Pomorskim" w Toruniu a w 1923r prezesa toruńskiego Oddziału PTK. 

W 1923r wspólnie z innymi założył Towarzystwo Miłośników Torunia oraz w 1926 roku Towarzystwo Bibliofilów im. Joachima Lelewela. Prowadził wiele prelekcji i pogadanek, był autorem ok. 350 artykułów prasowych traktujących o historii i zabytkach Torunia i regionu. Na krótko w 1927r pracował w Kuratorium Szkolnym w Brześciu n/Bugiem, aby w następnym roku wrócić do ukochanego miasta. W tym czasie publikuje "Krótki przewodnik po Toruniu", "Toruń, jego dzieje i zabytki" oraz "Najciekawsze osobliwości miasta Torunia z dawnych i nowych czasów". Jest także redaktorem 'Księgi Pamiątkowej 10-lecia Pomorza". Dzięki osobistemu zaangażowaniu Sydowa, Towarzystwo mogło wznieść własny Dom Wycieczkowy przy ul. Legionów 24 w 1933r, który w późniejszym czasie został rozbudowany i zmodernizowany.

 W 1935r został zaangażowany do pracy w Instytucie Bałtyckim na stanowisku sekretarza i biblio­tekarza co po przeniesieniu Instytutu do Gdyni spowodowało Jego wyjazd. Okres wojny przepracował w toruńskiej księgarni Westphala.

Po utworzeniu UMK objął stanowisko lektora języka hiszpańskiego. Marian Sydow zmarł w Toruniu 20 września 1948 r i pochowany został na cmentarzu św. Jerzego. W imieniu grona przyjaciół i znajomych żegnał go prof. Konrad Górski.

Działacze Towarzystwa doceniając działanie, dorobek i zaangażowanie byłego prezesa Oddziału uczcili jego pamięć nadając w 1979r. imię Mariana Sydowa Oddziałowi Miejskiemu PTTK w Toruniu. Patron Oddziału doczekał się także swojej ulicy, która znajduje się na Rubinkowie III. Co roku delegacja działaczy z Oddziału pali lampki na grobie Mariana Sydowa zamyślając się nad wyrytą na nagrobku sentencją, która poprzedza krótką biografię patrona.

 Powrót do strony głównej                       więcej o Marianie Sydowie